Sandlådan

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

HÄR ska det länkas reäjäkt!


Infrastruktur

Hittade inget objekt om nyckelområdet infrastruktur för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Test 2

Botkyrka

IT och verksamhet går hand i hand

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.

Läs mer..

Göteborg

Bredbandsstrategi och informationssäkerhet

I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats.

Läs mer..

Halmstad

Med en bred digital motorväg finns inga hinder, bara förutsättningar för digitalisering

Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.

Läs mer..

Härryda

Satsar på skolfederation och molntjänster

Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar:

  • Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter.
  • Enkel inloggning med skolfederation
  • Molntjänster i första hand
  • 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar
Läs mer..

Karlskrona

Uppkoppling och utrustning är grundläggande byggstenar.

I Karlskrona är uppkoppling och utrustning grunden för att kunna arbeta aktivt med digitalisering. Det satsas stort på wifi och idag finns öppen wifi inom kommunen, t.ex. på de särskilda boendena och i hemtjänstlokalerna. ALLA medarbetare har även tillgång till bra datorer och telefoner.

Läs mer..

Linköping

Viktigt med stabil infrastruktur

Den digitala infrastrukturen ska bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt.

Läs mer..

Malmö

Premiumplattform för användare

Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform.

Läs mer..

Mittköping

Lär varandra och lar av andra

Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara.

Läs mer..

Nordmaling

Kostnadseffektiva och enkla lösningar

Snabbt, trådlöst nät med accesspunkter på alla skolor. 1-1 lösning med personliga chromebooks till alla elever och lärare som automatiskt ansluter till det trådlösa nätet. Chromebooks eftersom det är kostnadseffektivt och har ett bra dokumentsystem Enheterna är lätta att administrera och nollställa. Eftersom allt sparas medan man skriver så är risken för borttappade dokument minimal. Appar går enkelt att distribuera till alla enheter och lagras på användarnivå i molnet och inte i den fysiska enheten. Detta innebär att om en enhet går sönder är den enkel att ersätta och användaren behöver bara logga in på den nya för att komma åt alla sina dokument och appar.

Läs mer..

Skellefteå

Digital infrastruktur skapar förutsättningar för utveckling och mobila arbetssätt

Digital infrastruktur är ett fundament som utvecklingen är beroende av att det ska fungera och den ska vara anpassat till verksamheternas behov. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal.

Läs mer..

Sollentuna

Infrastruktur med verksamhetsnytta

Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska finnas utan att synas, den ska förenkla för användaren att nå de resurser som behövs för att utföra arbetet oavsett om det är i skolan, vård eller parkförvaltning. Gemensamt nät, wifi, inloggningslösning för sso och 2fa. Administrativa windowssystem finns tillgängliga i en virtuell desktop som gör det möjligt att hantera informationen säkert på nästan alla olika mojänger som finns.

Läs mer..

Stockholm

Centraliserad it-miljö

Stadsnätet är grunden för stadens digitalisering. Utifrån ett fungerande stadsnät har Stockholm stad har valt en centraliserad it-miljö för att förvaltningar och bolag ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

Läs mer..

Trelleborg

Fokus på mobilt arbetssätt

Trelleborg satsar på god infrastruktur för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt. Flera verksamheter och samlingslokaler har trådlöst nätverk och det ingår i planeringen vid all om- och nybyggnad. Personalen har tillgång till datorer och smartphones vilket legat till grund för införandet av ett mobilt arbetssätt inom hemvården. Trelleborg har nu också börjat införa ett digitalt planeringssystem på särskilt boende.

Läs mer..

Uddevalla

Samverkan och tillit med likvärdig teknik

I Uddevallas skolor finns en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna. Alla skolformer samverkar tätt med IT-avdelningen kring en digital utveckling som har verksamhetens behov i fokus.

Kommunen har många plattformar, men lyckade integreringar. Tack vare exempelvis ShowIT klaras användningen.

Läs mer..

Umeå

IT-plan som skapar framförhållning i teknikförsörjningsprocessen

I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.

Läs mer..

Uppsala

Satsar på etablerade modeller

Uppsala har etablerade modeller för förvaltning och utveckling av pedagogiska it-tjänster. Man har även en etablerad målarkitektur.

Läs mer..

Vara

Storsatsning på fiber och öppen WiFi

Tydlig satsning - mer än 70% av landsbygden har fiber. De flesta verksamheter har tillgång till öppen WiFi.

Läs mer..

Västerås

Bygger wifi för särskilt boende

Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.

Läs mer..

Östersund

Mobil dokumentation

Kommunen har arbetat med en bredd av frågor, t.ex: mobil dokumentation i hemtjänst och WiFi för SÄBO. Man har även lyckade implementeringar av ny teknik.

Läs mer..

Slut på test 2

TEST 3: Mall:Sidoruta begrepp SLUT PÅ TEST 3

Test 4:

Icon-note.png
Cliffs can be very high
Google it if you dont believe me

Mall:BoxTip Mall:BoxCaution Mall:BoxWarning Slut på test 4

TEST 5 - hjältar

Västerås

Aina Carlsson

Engagerad och erfaren invånare

[[Aina Carlsson|Läs mer..]]

Skellefteå

Aktivitetssamordnare

Aktivitetssamordnare

[[Aktivitetssamordnare|Läs mer..]]

Sollentuna

Andreas Cassne

Förvaltningsledare

[[Andreas Cassne|Läs mer..]]

Västerås

Anne Almqvist

Digitaliseringsstrateg

[[Anne Almqvist|Läs mer..]]

Härryda

Annika Gry

Verksamhetschef förskolan (tidigare) nu för Utvecklings- och stödenheten

[[Annika Gry|Läs mer..]]

Skellefteå

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

[[Arbetsterapeut|Läs mer..]]

Trelleborg

Arlinda Haxhiu

Medarbetare på enheten för teknik och utveckling

[[Arlinda Haxhiu|Läs mer..]]

Nordmaling

Birgitta Tornberg

Rektor

[[Birgitta Tornberg|Läs mer..]]

Nordmaling

Birgitta Tornberg

Rektor vid Artediskolan Åk 6-9

[[Birgitta Tornberg|Läs mer..]]

Vara

Bittan Börjesson

Procapitaansvarig på Socialförvaltning

[[Bittan Börjesson|Läs mer..]]

Karlskrona

Camilla Jönsson

Projektledare E-Hälsa

[[Camilla Jönsson|Läs mer..]]

Mittköping

Carly Evaeus

Tidigare Projektkoordinator

[[Carly Evaeus|Läs mer..]]

Sollentuna

Caroline Lindmark

Utvecklingssamordnare e-hälsa

[[Caroline Lindmark|Läs mer..]]

Vara

Catarina Bergqvist

Undersköterska vid Vara hemtjänst och i matlevernasen, samt systemansvarig för digitala lås, nattillsynskameror och GPS-larm

[[Catarina Bergqvist|Läs mer..]]

Göteborg

Charlotte Björk

Områdeschef

[[Charlotte Björk|Läs mer..]]

Härryda

Christina Alström och Niklas Carlén

Verksamhetsutvecklare IT i förskola och grundskola

[[Christina Alström och Niklas Carlén|Läs mer..]]

Stockholm

Claes Johannesson

Projektledare

[[Claes Johannesson|Läs mer..]]

Skellefteå

Early adoptive seniors

Early adoptive seniors

[[Early adoptive seniors|Läs mer..]]

Umeå

Elza Dunkels

Medborgare och forskare på Umeå universitet

[[Elza Dunkels|Läs mer..]]

Västerås

Eva Sahlén

Direktör Sociala nämndernas förvaltning

[[Eva Sahlén|Läs mer..]]

Helsingborg

Hamid Yasin

Lärare i Helsingborg

[[Hamid Yasin|Läs mer..]]

Härryda

Hanna Eriksson

Verksamhetsutvecklare IT

[[Hanna Eriksson|Läs mer..]]

Malmö

Jaklina Strand

Utredningssekreterare

[[Jaklina Strand|Läs mer..]]

Malmö

Jaklina Strand

Utredningssekreterare

[[Jaklina Strand|Läs mer..]]

Uddevalla

Jens Almgren Larsen

Förstelärare

[[Jens Almgren Larsen|Läs mer..]]

Mittköping

Joakim Jardenberg

Förändringsledare

[[Joakim Jardenberg|Läs mer..]]

Uppsala

Johan Aspersand

Utvecklingsledare och IT-didaktiker på utbildningsförvaltningen

[[Johan Aspersand|Läs mer..]]

Mittköping

Johanna Karlén

Ansvarig Skola och lärande

[[Johanna Karlén|Läs mer..]]

Uddevalla

Jonas Berling

Utvecklare

[[Jonas Berling|Läs mer..]]

Umeå

Katarina Sjöström


[[Katarina Sjöström|Läs mer..]]

Helsingborg

Kristina Olsson


[[Kristina Olsson|Läs mer..]]

Härryda

Lars Bohman

IT-tekniker på gymnasiet

[[Lars Bohman|Läs mer..]]

Malmö

Lars Meding

Utvecklingssekreterare

[[Lars Meding|Läs mer..]]

Karlskrona

Lina Nordström

Verksamhetsutvecklare Digitaliseringsenheten

[[Lina Nordström|Läs mer..]]

Göteborg

Lisethe Svanström

Systemförvaltare

[[Lisethe Svanström|Läs mer..]]

Uppsala

Maja Fernlöf

Lokal IT-didaktiker

[[Maja Fernlöf|Läs mer..]]

Trelleborg

Markus Olsson

Medarbetare på enheten för teknik och utveckling

[[Markus Olsson|Läs mer..]]

Karlskrona

Mats Hellman

Verksamhetsutvecklare Digitaliseringsenheten

[[Mats Hellman|Läs mer..]]

Uppsala

Mattias Sjöholm

Förvaltningsledare verksamhet

[[Mattias Sjöholm|Läs mer..]]

Mittköping

Mia Gill

Ansvarig Hälsa och omsorg

[[Mia Gill|Läs mer..]]

Halmstad

Mia Lundholm

Kvalitetsutvecklare

[[Mia Lundholm|Läs mer..]]

Botkyrka

Michael Andersson

Musiklärare, Apple Distinguished Educator, Ikt-pedagog, föredragshållare, inspiratör.

[[Michael Andersson|Läs mer..]]

Umeå

Micke Hermansson

Grundskollärare

[[Micke Hermansson|Läs mer..]]

Nordmaling

Nash Farashi

Grundare och ägare av Nashent

[[Nash Farashi|Läs mer..]]

Karlskrona

Niclas Brissmalm

Områdeschef Larmteamet

[[Niclas Brissmalm|Läs mer..]]

Trelleborg

Patrik Nyström

Informationssekreterare

[[Patrik Nyström|Läs mer..]]

Malmö

Pedagogisk Inspiration


[[Pedagogisk Inspiration|Läs mer..]]

Malmö

Pedagogisk Inspiration


[[Pedagogisk Inspiration|Läs mer..]]

Malmö

Pedagogisk Inspiration


[[Pedagogisk Inspiration|Läs mer..]]

Malmö

Pedagogisk inspiration

Utvecklingsavdelning för Malmös alla skolor

[[Pedagogisk inspiration|Läs mer..]]

Skellefteå

Petra Liuski

Strateg

[[Petra Liuski|Läs mer..]]

Lidingö

Sara Penje

Utvecklingschef

[[Sara Penje|Läs mer..]]

Halmstad

Sofie Andersson


[[Sofie Andersson|Läs mer..]]

Sollentuna

Sollentuna


[[Sollentuna|Läs mer..]]

Botkyrka

Tony Mc Carrick

IT-strateg

[[Tony Mc Carrick|Läs mer..]]

Östersund

Ulla Björkman

senior

[[Ulla Björkman|Läs mer..]]

Göteborg

Ulrika Cedervall

Kommunikatör

[[Ulrika Cedervall|Läs mer..]]

Karlskrona

Ulrika Karlsson

Undersköterska

[[Ulrika Karlsson|Läs mer..]]

Västerås

Ulrika Stefansson

Projektledare

[[Ulrika Stefansson|Läs mer..]]

Skellefteå

Undersköterskor i verksamheten

Undersköterskor

[[Undersköterskor i verksamheten|Läs mer..]]

Linköping

Urban Nilsson

IT-samordnare

[[Urban Nilsson|Läs mer..]]

Umeå

William Spetz

Medborgare och före detta elev

[[William Spetz|Läs mer..]]

Sollentuna


[[{{{Namn}}}|Läs mer..]]

Sollentuna


[[{{{Namn}}}|Läs mer..]]

Västerås


[[{{{Namn}}}|Läs mer..]]

Skellefteå

Äldreomsorgschef

Äldreomsorgschef

[[Äldreomsorgschef|Läs mer..]]

Östersund

Åsa Trolle

Enhetschef för Teknik och Service

[[Åsa Trolle|Läs mer..]]

SLUT PÅ TEST 5

TEST 6

Botkyrka

Michael Andersson

Michael Andersson

Roll i kommunen: Musiklärare, Apple Distinguished Educator, Ikt-pedagog, föredragshållare, inspiratör.

Beskrivning: Michaels arbete med pedagogisk utveckling i en digital kontext har lett till att många uppmärksammat hans insatser. Han utnämndes till Apple Distinguished Educator 2013 och till årets punkare i skolvärlden 2016. Michael är drivande i arbetet med skolans youtubekanal där man hittar pedagogiska resurser såsom undervisningsmaterial och egna musikaler. Varje år sätter Falkbergsskolan upp en musikal där Michael leder processen med bland annat ”Think tanks” där man lägger upp alla idéer. Sen diskuterar de sig fram till själva storyn. Det gör att eleverna lär sig att reflektera och hitta kreativa lösningar. Eleverna bidrar till skapandeprocessen genom sina egna idéer och synpunkter. Mikael är en van föredragshållare och har representerat Botkyrka i Sverige såväl som i Singapore och London.

Michael inspirerar år efter år och visar på hur det digitala landskapet kan användas men också hur man kan navigera i det det nya kommunikationslandskapet. Michael ger eleverna möjlighet att använda sina specifika kompetenser och därmed får de kännedom om att deras åsikter och kunnande är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Michael är en drivande kraft i utvecklingsprocesser på sin skola Falkbergsskolan men även i utvecklingsprocesser på förvaltningsnivå såsom det pågående arbetet med att ta fram förvaltningens strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Hans systematiska, kreativa och holistiskt inriktade utvecklingsarbete är ett stort stöd på hans skola men även i utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. https://www.youtube.com/user/NyaFalkbergsskolan https://youtu.be/tJUl1vv8_5c https://youtu.be/LzcVpb6_IpA http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Musikl%C3%A4rare-i-Botkyrka-t%C3%A4nker-nytt.aspx

Tony Mc Carrick

Roll i kommunen: IT-strateg

Beskrivning: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.672213/digitalisering-skolor-botkyrka

SLUT PÅ TEST 6