37
U

Property:Övrigt

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Övrigt"

Visar 25 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
Aina Carlsson +Aina var tidigt med som invånare och berättade om hur vi ska kunna använda välfärdsteknik inom vård och omsorg. Det finns ett par hjältehistorier som vi vill lyfta fram: Vid ett tillfälle hade vi samlat en massa experter inom hälso- sjukvård och socialtjänst. Aina bidrog med sina erfarenehter som anhörigvårdare. Vid det tillfället kom det bl a upp diskussioner om GPS- larm. Flera av oss experter tyckte inte de var säkra eftersom larmen inte hade en radie som vi tyckte var tillräcklig. Larmen visade ett ganska stort område. När vi diskuterade det räckte Aina upp handen och sa att det är väl ändå så mycket bättre att det visar det området än att hon inte idag annars har en aning om vart han är- faktiskt skulle han ju nästan kunna vara vart som helst i världen. Våra diskussioner fortsatte bland alla oss experter; ja, men de kunde ju glömma att sätta på sig larmet och då vore det ju en falsk trygghet..... Och återigen så hjälper Aina oss tillbaka till verkligheten. Hon menade att de gånger han bär larmet så kommer hon att veta vart han är mot idag när hon inte har en aning om vart han är. Det fick oss att inse hur viktigt det är att arbeta med dem vi är till för.  +
Aktivitetssamordnare +Bedrift: Att med en intet sinande glöd och relativt begränsade resurser arbeta för att främja digitala lösningar i aktiviteter för individer inom äldreomsorgen. Motivering: Med små medel och stort hjärta skapa stora mervärden för såväl individ och organisation.  +
Annika Gry +Annika har hela tiden varit intresserad av att utveckla pedagogiken i förskolan och insåg tidigt att de digitala verktygen skulle kunna innebära en mindre revolution i sättet att arbeta, i dokumentationen och i att utveckla lärandet. Hon har sett till att kompetensutveckla förskolechefer och pedagoger ocha anställde tidigt en verksamhetsutvecklare på heltid med inriktning mot IKT och med uppgift att stödja pedagogerna i deras arbete. Annika är också den som ligger bakom kommunens senaste tillskott inom digitaliseringen, Tellus. Tellus är vårt digitala lärcentrum med fokus på matematik och naturvetenskap och riktar sig mot förskola och grundskola.  +
Arbetsterapeut +Bedrift: Att vara aktiv omvärldsbevakare med ständig motivation att söka alternativ och lösningar för att ge bästa möjliga stöd utifrån individens drömmar, vilja och behov. Motivering: Med ett öppet sinne och ständig utveckling som drivkraft ta emot nya möjligheter och lika självklart dela med sig till kollegor och individer.  +
Arlinda Haxhiu +Undersköterskan som blev teknikexpert Arlinda Haxhiu började som undersköterska 2002 och nu, 15 år senare, är hon systemansvarig och projektledare för tekniksatsningar. "Jag trodde inte att jag skulle sitta här i dag och jobba med teknik" säger hon. Arlinda jobbar på enheten för teknik och utveckling, en del av socialförvaltningen sedan den 1 januari 2017. - Att jobba här känns jättebra och spännande. Det här är det bästa jag gjort någonsin! Att få vara med i en ny enhet, påverka och driva arbetet framåt och representera vår kommun i olika sammanhang - ja, jag känner mig stolt över det vi har gjort genom åren, säger Arlinda Haxhiu. Hon är systemansvarig för planeringssystem, trygghetslarm och kameratillsyn samt projektledare för Home4Dem, ett EU-projekt där smarta hem-lösningar ska testas hos personer med demenssjukdom. Hon har daglig kontakt med både medarbetare och medborgare och uppfattar det som att rädslan för teknik bottnar i två saker: dålig information och/eller okunskap. - Mitt fokus är att förklara och göra människor trygga. Vi kan inte välja bort tekniken, det enda vi kan välja är vad och hur. Ska vi ha kvar vår personal ska vi ha den på rätt plats och låta tekniken sköta annat.  +
C
Catarina Bergqvist +Catarina har haft hand om våra digitala lås ända sedan de började införas 2007. Det här är en uppgift som Catarina fått utöver sina ordinarie arbetsuppgifter som sköter på ett exemplariskt sätt. Förutom att handha allt praktiskt arbete med digitala lås såsom att sätta upp dem, sköta felsökning och administration håller Catarina även utbildning i digitala lås. Hon installerar, samtalar och informerar även om våra nattillsynskameror och GPS-larm. Hon bemöter brukare och anhöriga på ett föredömligt sätt och förklarar så de förstår. Hon har ett driv och en betydande vilja att utveckla vidare. Catarina marknadsför och informerar även på Idébytardagar, hos pensionärsföreningar osv. Catarina är med sin entusiasm ett föredöme och banar väg för interaktionen mellan människa –modern teknik och digitalisering.  +
Charlotte Björk +Tidig initiativtagare till ett digitalt dokumentations- och planeringssystem inom hemtjänsten. Omvärldsbevakar, ser möjligheter och går före. Hon hänger i förändringsarbetet även när hon möter motstånd. Hon är kunnig och skapar förtroende genom sitt sätt att agera och har stort fokus på uppdraget  +
Christina Alström och Niklas Carlén +Dessa båda har under hela vår utvecklingsresa varit pådrivare för att göra de digitala möjligheterna till en verklig resurs på våra förskolor och skolor. Båda har på ett inspirerat sätt bidragit till att vi har tagit stora kliv framåt i användandet av digitala lärverktyg. De initierade och startade vår egen IKT-mässa som innebar ett tydligt startskott för utvecklingen i kommunens skolor och förskolor. Den hölls i samverkan med kulturen, socialtjänsten och företag inom IT-branschen och blev en stor framgång. De har genom sin omvärldsspaning och nyfikenhet bidragit till att vi kunnat avancera från ett ganska dåligt utgångsläge till en plats i framkant. Det räcker inte med att ha 100 Mb och trådlösa nätverk, samt en-till-en. Det måste hända något i förskolor och skolor också och det har dessa eldsjälar bidragit till.  +
E
Early adoptive seniors +Bedrift: Att som relativt teknikomogen senior osjälviskt bidra till den digitala utvecklingen inom äldreomsorgen. Motivering: Med välvilja och mod testa ny välfärdsteknik, vara positiva och kritiskt tillförande i en oförutsägbar och betydelsefull utvecklingsprocess.  +
Elza Dunkels +Stöttat, informerat, kämpat för att digitalisering inte ska vara något man ska vara rädd för utan lära sig att leva med på ett trevlig och tryggt sätt.  +
Eva Sahlén +Eva har åstadkommit att staden varit tidigt ute med införande av välfärdsteknologi. Hon slår sig inte heller till ro utan fortsätter driva utvecklingen så att Västerås fortfarande ligger långt fram. Hon har påverkat utvecklingen, bidragit till att politiken ser välfärdsteknologi och digitalisering som ett viktigt område för att öka den enskildes integritet och självständighet. Införande av teknik driver mot en modern verksamhet med nya arbetssätt/metoder, vilket i sig kan locka nya medarbetare. Hon har också vid ett flertal tillfällen visat stort mod i att ta beslut om införande av nya tjänster där det saknats praxis och tydlig uttolkning av regelverket - något som heller aldrig hade tillkommit om alla satt still i båten och väntade.  +
H
Hamid Yasin +[[Fil:Hamid-Yasin-på-youtube.png|miniatyr|Hamid Yasin berättar om sitt arbete med flippat klassrum. ]] Hamid Yasin är lärare i Helsingborg och har blivit mest känd för de resultat han uppnått genom att flippa klassrummet. Han är en hjälte inte bara för de effekter hans arbetssätt ger, utan också för hela den attityd som han är en bärare av. ''Han vänder utmaningar till möjligheter, oftast med digitaliseringen som möjliggörare.'' Läs mer på sidan om '''[[Hamid Yasin]]'''.  +
J
Joakim Jardenberg +Egentligen en hjälte...  +
L
Lars Bohman +Lars har varit med sedan 2005 på resan från fasta datasalar till tekniska klassrum och en till en, 2010, för både personal och alla elever. Lars har ett genuint intresse för att verksamheten ska fungera friktionsfritt och att tillgängliga digitala hjälpmedel nyttjas som en naturlig del i skolverksamheten. Hans kunskaper, vilja att utveckla vidare/hitta lösningar är otrolig. Han har varit och är med i en upparbetad fungerande kedja från inköp, säkerställa funktion, servicefunktionen/dagliga handpåläggning, och är ovärderligt för Hulebäcksgymnasiet.  +
Lina Nordström +Lina är verksamhetsutvecklare på Kommunledningsförvaltningens Digitaliseringsenhet och fungerar som ett "hemma-stöd" åt Karlskrona Kommuns LEDA-möter.  +
M
Maja Fernlöf +Hon har som IT-didaktiker inspirerat och engagerat pedagoger på skolan och i kommunen att ta steg mot en digitaliserad skola. Hon har på ett kunnigt, inspirerande och uthålligt sätt arbetat för att utveckla sig själv och andra för en skola där IT är en naturlig del av vardagen i klassrummet/undervisningen.  +
Markus Olsson +Konkret stöd i vardagen Markus är en av organisationens nyckelpersoner när det kommer till att minska den digitala klyftan och utanförskapet i samhället. Markus hjälper personer över 65 år konkret i vardagen med bland annat digitala inköp och ansökningar via e-tjänster. Under sina hembesök sprider han kunskap om IT och informerar om verksamheternas välfärdsteknologiska möjligheter som digitala lås, trygghetslarm, tillsyn via kamera med mera. I det direkta mötet kan han snabbt svara på frågor och minimera eventuella missförstånd hos medborgarna. Genom sina serviceinsatser och höga servicenivå hjälper han till att minska den digitala klyftan och utanförskapet.  +
Mats Hellman +Mats är en utvecklingstorped som med sin breda kompetens bryggar verksamhetsbehov med digitaliseringens möjligheter. Mats tar sig an verksamhetsbehov på ett modigt och nyfiket sätt, skapar förtroende och ger situationsanpassat stöd till verksamheten för både stora och små utvecklingsuppdrag. Mats är bland annat drivande inom det nationella projektet Serverat och ett nationellt uppmärksammat arbete som heter Barnsam. Mats har den ovanliga kombinationen av att både ha förmågan att tänka strategiskt och övergripande samtidigt som han är en skicklig projektledare som driver på utvecklingsinsatser in i mål.  +
Mattias Sjöholm +Han har haft stor betydelse för etableringen av en fungerande modell för utveckling av de kommunala systemen, framförallt de pedagogiska. Mattias har på ett engagerat och uthålligt sätt verkat för att få ordning och systematik i utvecklingen av de pedagogiska systemen. Med scenariobeskrivningar och konkretiseringar har han gjort behov och problem begripliga och möjliga att hantera för verksamhet och IT.  +
Michael Andersson +Michaels arbete med pedagogisk utveckling i en digital kontext har lett till att många uppmärksammat hans insatser. Han utnämndes till Apple Distinguished Educator 2013 och till årets punkare i skolvärlden 2016. Michael är drivande i arbetet med skolans youtubekanal där man hittar pedagogiska resurser såsom undervisningsmaterial och egna musikaler. Varje år sätter Falkbergsskolan upp en musikal där Michael leder processen med bland annat ”Think tanks” där man lägger upp alla idéer. Sen diskuterar de sig fram till själva storyn. Det gör att eleverna lär sig att reflektera och hitta kreativa lösningar. Eleverna bidrar till skapandeprocessen genom sina egna idéer och synpunkter. Mikael är en van föredragshållare och har representerat Botkyrka i Sverige såväl som i Singapore och London. Michael inspirerar år efter år och visar på hur det digitala landskapet kan användas men också hur man kan navigera i det det nya kommunikationslandskapet. Michael ger eleverna möjlighet att använda sina specifika kompetenser och därmed får de kännedom om att deras åsikter och kunnande är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Michael är en drivande kraft i utvecklingsprocesser på sin skola Falkbergsskolan men även i utvecklingsprocesser på förvaltningsnivå såsom det pågående arbetet med att ta fram förvaltningens strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Hans systematiska, kreativa och holistiskt inriktade utvecklingsarbete är ett stort stöd på hans skola men även i utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. https://www.youtube.com/user/NyaFalkbergsskolan https://youtu.be/tJUl1vv8_5c https://youtu.be/LzcVpb6_IpA http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Musikl%C3%A4rare-i-Botkyrka-t%C3%A4nker-nytt.aspx  +
Micke Hermansson +Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket som för ett antal år sedan skapade en facebookgrupp för ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner med makroeffekt. Gruppen har över 30 000 medlemmar som delar tips på lektioner med varandra. Micke 2011 Lärarförbundets pedagogpris och blev 2015 utnämd till Årets lärare av Handelskammaren. Micke har även blivit nominerad till Guldäpplet samt vinnare av pedagogpriset som den finska organisationen scool.fi delar ut. Micke har lyckats få till ett kollegialt lärande genom att sprida inspirerande pedagogiska idéer till stor del av Sveriges lärarkår. Vi i Umeå tycker att Micke är vår hjälte för att han har lyft delakulturen till en helt annan nivå och verkligen fått fart på det kollegiala lärandet. Och inte minst har han spridit ett lustfyllt lärande som elever älskar.  +
N
Nash Farashi +Nash är sannolikt den enskilda person som betytt mest för den digitalisering som skett i Nordmaling, samtidigt som han är en förebild för andra även i andra sammanhang Nash blev svensk medborgare i slutet på 80-talet och flyttade då från Iran till Nordmaling. Har däremellan utbildat sig i Indien och England. Har enorm kunnighet inom IT-frågor och driver ett lokalt bredbandsbolag liksom luftburet nät samt IT-företag med försäljning och support. Han är en stor filantrop som stöttar upp kommunens föreningsliv i tid och otid, framförallt gällande IT-frågor men han ställer även upp i många andra sammanhang som t.ex. bjuda ungdomar på korv under riskkvällar och arrangera allmänna fester. Hans program på julafton är fullspäckat när han “tomtar” runt bland barnfamiljerna. Hans egen beskrivning av sin profession är “Fat ass chief på Nashnet”  +
Niclas Brissmalm +Niclas är chef för Karlskrona kommuns larmteam. Tillsammans med sina medarbetare har han byggt upp en organisation med processer som stödjer utvecklingen av välfärdsteknik i kommunen. Niclas och hans team arbetar gentemot Karlskronas förvaltningar och stöttar även andra kommuner, både i Blekinge län och i resten av landet, med att bygga upp hållbara organisationer kring införandet av välfärdsteknik. Larmteamet, med Niclas i spetsen, har satt Karlskrona på kartan. Sättet att organisera verksamheten på känns tryggt och samlat, vilket skapar kvalitet i genomförandet. De har även lyckats skapa en plats där utvecklingens nödvändighet kan diskuteras med starka och professionella medarbetare och där både brukare och närstående involveras på ett pedagogiskt sätt. Niclas har dessutom skapat välfungerande samarbeten med t.ex. den lokala nätförsörjaren både för välfärdsbredband och för att påverka enskilda vid utbyggnad om vikten av att ha fiber.  +
P
Pedagogisk Inspiration +Pedagogisk Inspiration, Utvecklingsavdelning för Malmös alla skolor F - Gy. Löpande utvecklingsarbete i syfte att ge stöd åt pedagoger att utveckla sin kompetens och profession till gagn för alla elever. Pi gör skillnad. Mer information: http://pedagog.malmo.se/ http://specialpedagogikmalmo.blogspot.se/ http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/  +
Pedagogisk Inspiration +Pedagogisk Inspiration, Utvecklingsavdelning för Malmös alla skolor F - Gy. Löpande utvecklingsarbete i syfte att ge stöd åt pedagoger att utveckla sin kompetens och profession till gagn för alla elever. Pi gör skillnad.  +