Process-nytta

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Varför processorienterat?

Viktigt att ha en övergripande framtagen process-utvecklingsmetod för att kvalitetssäkra process utvecklingsarbetet i kommunen. Den ska innehålla processarkitektur, övergripande vyn av samtliga processer och dess inbördes förhållande till varandra. Process-arkitekturen synliggör samband och skapar överblick över processerna. Det är en styrka att jobba med processkartläggning men det bygger på att det finns fastställda rutiner, mallar, styrande dokument för hur processerna ska publiceras, hanteras.  Inför arbetet med att kartlägga processer ska det finnas utsedd beställare=processägare. Efter att arbetet är klart ska överlämning ske från processutvecklare till utsedd ansvarig processledare för förvaltning och optimering av processen. Viktigt att det finns en sådan utsedd för att processen ska upprätthållas, optimeras och att dokument/rutiner kopplade till aktiviteter i processen är uppdaterade.

Vad är en process?

En process är ett återkommande arbetssätt för att leverera värde till en mottagare (= kunden i processen). En process beskrivs i form av ett nätverk av aktiviteter och beslut som i ett återkommande flöde skapar värde för en mottagare. Processen använder information och resurser för att omvandla behov till värde via aktiviteterna som utförs.

Varför kartlägger vi processer?

Det finns flera anledningar till att kartlägga processer. Processförbättring handlar i grunden om att bli effektivare. Att göra saker bättre, billigare och snabbare. Effektivitet handlar om helhetstänkande. Effektivitet kan uttryckas i olika perspektiv.

  • Processeffektivitet: Skapa processer som skapar värde för dem verksamheten är till för och processer som stödjer kommunens mål och visioner.
  • Personlig effektivitet: Tydliggöra överlämningar och gränssnitt mellan de som arbetar i samma process.
  • Systemeffektivitet: Möjlighet att integrera underliggande system direkt i processen.

Några enkla principer:

  • Bättre verksamhetsprocesser skapar bättre verksamhet.
  • Ingen verksamhet är den andra lik. Samma process kan se helt olika ut i olika miljöer.
  • Processer som man ser, förstår man. När man förstår en process, ser man också hur den kan bli bättre.
  • Verksamhetens krav skall styra systemen - inte tvärtom.

Resultatet av en process

​En tjänst eller en produkt är resultatet av en process. Varje tjänst eller produkt som en kund tar emot, är resultatet av en eller fler samverkande processer.

Vad innebär processinriktning?

Processinriktning innebär att man använder strukturerade metoder för att identifiera och styra de processer som är viktiga för att uppnå resultat. Det blir lättare att se och förstå hur verksamheten hänger ihop.

Processinriktning ger möjlighet att sänka kostnader och korta genomloppstider, gör resultaten bättre, stabilare och mer förutsägbara och gör det möjligt att på ett effektivt sätta prioritera och hantera förbättringar i processen.