Markus Olsson

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Namn Markus Olsson
Titel Medarbetare på enheten för teknik och utveckling
Mejladress
Telefonnummer
Webbadress
Hjälte Ja
Wikiredaktör Nej
Kommun Trelleborg
Övrigt Konkret stöd i vardagen

Markus är en av organisationens nyckelpersoner när det kommer till att minska den digitala klyftan och utanförskapet i samhället.

Markus hjälper personer över 65 år konkret i vardagen med bland annat digitala inköp och ansökningar via e-tjänster. Under sina hembesök sprider han kunskap om IT och informerar om verksamheternas välfärdsteknologiska möjligheter som digitala lås, trygghetslarm, tillsyn via kamera med mera.

I det direkta mötet kan han snabbt svara på frågor och minimera eventuella missförstånd hos medborgarna.

Genom sina serviceinsatser och höga servicenivå hjälper han till att minska den digitala klyftan och utanförskapet.

Bild:
Wiki-användarnamn: Till användarens sida