Malmö - Kommunikation

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Malmö Till kommunsidan
Nyckelområde Kommunikation Till nyckelområdets huvudsida

Riktlinjer för kommunikation

Sammanfattning

Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier.

Detaljer

Kommunikationspolicy: Malmö stad har tagit fram en kommunikationspolicy - läs mer här!

Sociala medier: Malmö stads riktlinjer i sociala medier finns framtagna i en handbok i social media.

Video: Inom digital kommunikation har webbvideo blivit ett naturligt inslag i våra liv. Allt fler företag och organisationer i Sverige och världen använder sig av videons positiva effekter för att nå ut med information till sina målgrupper. Idag är det många organisationer som vill använda video i sin kommunikation men vet inte riktigt var de ska börja.

Malmö stad har arbetat framgångsrikt med video som kommunikationskanal sedan 2009 och vi har samlat på oss en massa erfarenheter. Som kommun/stad ska vår kommunikation vara öppen och tydlig och video kan hjälpa oss att sprida vår information på ett effektivt sätt.Förutom att synliggöra de övergripande målen för Malmö stad och våra verksamheter, kan video bidra till ökad insikt i det dagliga arbetet och synliggöra det för Malmöborna. Men video är även viktigt i det interna arbetet och kan hjälpa oss att utveckla organisationen.