Vara - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Vara Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Processutvecklingsmetoden i Vara

Sammanfattning

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar. Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Här kommer Processutvecklingsmetoden

Detaljer