Härryda - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

IKT-riktlinjer - Gymnasiet

Sammanfattning

Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar.

Detaljer

Riktlinjerna omfattar all personal som arbetar inom gymnasiet och gymnasiesärskola i Härryda kommun (båda skolformerna benämns nedan gemensamt som gymnasiet).

Fokus i riktlinjerna är hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas, men berör också elevers och all personals tillgång till IKT-verktyg, lärplattformar, kompetensutvecklingsinsatser samt källkritik och nätetik. Att elever på gymnasiet är deltagare i ett samhälle präglat av digitala sammanhang ger möjligheter i lärandet, men ställer samtidigt krav på både personal och chefer.

För att stötta och utveckla arbetet med IKT finns på gymnasiet följande organisation:

1. Ledningsgruppen för gymnasiet ansvarar för att elever och personal ges möjlighet att använda och utveckla sin digitala kompetens på ett likvärdigt sätt oavsett program på gymnasiet.

2. Intendenten har ett samordningsansvar för både gymnasiets utrustning, licenser och programstruktur, samt är representant gentemot sektorn UTK och hela Härryda kommunens datastruktur. Intendenten, tillsammans med skolans datatekniker, säkerställer den dagliga driftsfunktionen, och kopplingen till kommunens IT-avdelning. IKT-riktlinjerna kommer att följas upp årligen tillsammans med verksamhetsberättelsen för administration/IKT.

3. Pedagogisk IKT-grupp – programvaror, pedagogik. Samtliga personer i gruppen omvärldsbevakar på sina olika program/funktioner för att skaffa sig aktuell kunskap inom det programvisa IKT-behovet och arbetar för att stärka likvärdigheten och kvaliteten genom att systematiskt utvärdera arbetet. Arbetet följs upp i programmets/enhetens årliga verksamhetsberättelse och diskuteras med rektor/enhetschef på respektive enhet.

4. GSFE-gruppen – pedagogisk lärplattform. En central grupp av utvalda pedagoger från programmen, en rektor, en datatekniker och en intendent. Här tas aktuella datorfrågor upp, deltagarna delar med sig av gjorda erfarenheter och arbetssätt samt för fram utvecklingsfrågor som rör GSFE. Rektor för fram pedagogiska tankar och åsikter från skolans ledningsgrupp.