Göteborg - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Göteborg Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Välfärdens processer

Sammanfattning

Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet.

Detaljer

Välfärdens processer visar hur staden realiserar sina grunduppdrag inom välfärdsområdet. Hur vi möter medborgarnas behov av utbildning, vård och omsorg samt en rik och meningsfull fritid.

Syftet med stadengemensamma processer är att kunna erbjuda kommunal service med hög likvärdighet, rättssäkerhet och delaktighet för dom vi är till för.

För att uppnå en stad för alla, med likvärdig service oavsett vilken stadsdel man bor i, behöver vi tillsammans utveckla verksamheten. En grundförutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet är att den är synlig för alla. Processer är ett effektivt sätt att synliggöra verksamhet och skapa en gemensam plattform för samtal.

När en sektor/område/enhet diskuterar utveckling baseras samtalen och analyserna utifrån de beskrivna processerna.

Exempel på kartlagda, godkända och överlämnade processer: socialtjänstprocessen, hälso- och sjukvårdsprocessen, nyanlända processen, förskolans administrativa processer och elevhälsans processer.

Processorienterat arbetssätt ger underlag och stöd för: • systematiskt kvalitetsarbete (t ex riskanalyser, egenkontroll, avvikelsehantering) • att formulera effektmål • konsekvens- och nyttoanalys vid verksamhetsutveckling • förståelse för hur delarna samverkar för att ge ett värde för vårdtagaren/brukaren/medborgaren • harmonisering av organisation, resurser och arbetssätt • kravställan på teknik och IT-stöd • att på ett innovativt sätt ompröva befintliga arbetssätt