Trelleborg - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Trelleborg Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Bygga och flyga samtidigt

Sammanfattning

I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnelag inför teknik. Vi har haft ett antal ”eldsjälar” som varit nyfikna, lyssnat in, sett sig omkring och tagit till sig mycket. Vi har skapat en kultur där vi har vågat testa och vågat misslyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.

Detaljer

Genom att arbeta med testbädd och pilotprojekt skapar vi goda möjligheter till delaktighet och påverkan under arbetets gång. Genom att införa digitala lösningar successivt kan vi lättare ge både medborgare och medarbetare möjlighet att förstå tekniken och öka intresset kring den innan den blir en naturlig del av vardagen.

Med ett successivt införande kan vi också i ett tidigt skede upptäcka vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra och därmed göra justeringar tidigt i processen.

Vårt arbetssätt med successivt införande och den flexibilitet det medför ger stora möjligheter till delaktighet och påverkan under arbetets gång. Fördelen med att använda ett successivt införande av ny teknik och system är man ger både kunder och personal möjlighet att förstå tekniken, vänja sig vid den och öka intresset kring den tills den blir en naturlig del av vardagen.