Karlskrona - Juridik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Karlskrona Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

Innovationsupphandling som verktyg för utvecklingsarbete

Sammanfattning

I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.

Detaljer

Det digitala verktyg BarnSam som lyfts fram på nationell nivå är ett exempel på hur ett digitalt verktyg kan bidra till ökad kvalitet både inom verksamheten och för de vi finns till för.

Barnsam ex.png

Verktyget är utvecklat efter en innovationsupphandling och används i de ca 800 samtal med familjehemsplacerade barn som genomförs varje år. Det bidrar till att så väl barn som socialsekreterare upplever ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, enligt Anette Gladher, projektansvarig. ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” har barnen sagt under testperioden.

För mer information kring utvecklingsarbetets process se bilderna nedan.


Utvecklingsprocess Innovationsupphandling.PNG


Process innovationsupphandling.PNG