Halmstad - Delaktighet

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Delaktighet Till nyckelområdets huvudsida

Alla medborgare ska kunna ta del av sin post

Sammanfattning

I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden.

Detaljer

I Halmstad planerar Hemvårdsförvaltningen uppstart av ett projekt för att undersöka möjligheten att införa och testa digital brevlåda.

Nyttoeffekterna med införande av digital brevlåda är många; medborgaren kan ta del av bistånds- och avgiftsbeslut när som helst, var som helst. Har medborgaren själv svårt att öppna post via digital brevlåda kan en pålitlig anhörig läggas till som ombud och på så sätt öka delaktigheten även för anhöriga. Genom att använda digital hjälpverktyg kopplade till tjänsten kan kunder med exempelvis syn- och hörselnedsättning ta del av beslut utan att behöva ta hjälp av en person i närheten. Digital brevlåda kan vara ett säkrare sätt att motta ett beslut jämfört med traditionell postgång och kan även vara kostnadseffektiv genom besparingar på porto och brev, vilket dessutom är en besparing på vår miljö. Det underlättar även för medborgaren som har svårt att hålla reda på papper, alla myndighetsbeslut samlas på ett och samma ställe utan risk för att något tappas bort.

I Mittköping försöker vi hitta långsiktiga lösningar och att införa digital brevlåda skapar möjlighet för medborgaren att välja hur beslut ska nå mottagaren. I takt med teknikens utveckling i Sverige kommer allt fler medborgare välja att få beslut via digital brevlåda istället för via post med anledning av de fördelar som finns.