Härryda - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Arbetsgrupp IT-UTK

Sammanfattning

En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.

Detaljer

Arbetsgruppen IT-UTK har bildats på initiativ av sektorsledningen. Arbetsgruppens uppdrag är att fungera som beredande instans för frågeställningar som kan vara av en något mer teknisk eller mer praktisk art. Ett exempel på arbetsområde har varit den migrering som gjordes under 2017 från e-postsystemet GroupWise till Microsoft Outlook för alla pedagoger och elever.

Gruppen träffas en gång i månaden. I arbetsgruppen finns både IT och verksamhet representerade. Bemanningen av gruppen ser olika ut utifrån vilka frågeställningar som ska behandlas på kommande möte.

Gruppen bearbetar frågeställningar på uppdrag från sektorsledningen, vilket resulterar i ett antal förslag till beslut till den senare.