Uddevalla - Juridik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Uddevalla Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

Jurdisk bedömning av molntjänsten G Suite och Informationssäkerhet

Sammanfattning

En arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola. Juridiska aspekter hanteras också fortlöpande inom ramen för IKT-smedjan.

Detaljer

Förvaltningschefen tillsatte en arbetsgrupp under våren 2014 som bestående av verksamhetschefer, skoljurist, IT-utvecklare från skolan samt representanter från IT-avdelningen. Gruppens arbete redovisades för förvaltningschefen i december 2014. I sin omvärldsanalys hade gruppen kontakt med bland annat Göteborg stad som tidigare gjort en juridisk bedömning av G Suite. Vi inhämtade även dokumentation från Malmö stad, Simrishamn kommun och Helsingborg kommun. Vi följde även Datainspektionens (DI) granskning av Salem kommun och granskade den kritik och DI framförde där. Arbetsgruppen utformade riktlinjer för användarna samt specificerade vilka delar av G Suite som skulle användas. Utifrån dessa avgränsningar gjordes en risk- och sårbarhetsanalys. Arbetsgruppen tog också fram informationsmaterial kring molntjänster och PUL samt riktlinjer för vilket system som ska användas för olika typer av information.

För att kontinuerligt kunna hantera frågor om informationssäkerhet, policys och andra juridiska aspekter av digitalisering finns sedan 2013 en formaliserad samverkan mellan IT-avdelningen och alla skolformer inom Uddevalla kommun. Inom ramen för det som benämns "IKT-smedjan" träffas regelbundet alla verksamhetschefer och verksamhetsansvariga. Här möts alla som hanterar gemensamma system och verktyg, inte minst GDPR-ansvariga, vilket gör det till ett viktigt forum för att kunna hantera angelägna frågor. IKT-smedjan har både mandatet att fatta beslut och formatet att genomföra operativt arbete.