Härryda - Kommunikation

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Kommunikation Till nyckelområdets huvudsida

Lärplattformar och digitala system

Sammanfattning

Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.

Detaljer

Förskola och annan pedagogisk omsorg använder sig av lärplattformen Pluttra för kommunikationen med vårdnadshavarna och för att dokumentera barns lärande . Tempus används som ett digitalt närvarosystem för förskola och fritidshem. I grundskolan används skola 24 som närvarosystem Grundskolan använder sig av Unikum för kommunikationen sker med vårdnadshavarna. I Unikum läggs också allt som handlar om kommunikation med eleverna samt både formativ och summativ bedömning. Kommunikation från chefer på olika nivåer till medarbetare sker via sites som ligger i gsuite och via mailsystemet outlook. Inom förvaltningarna finns också ett antal andra digitala system som t ex IST förskola och IST grundskola för personalsystemen, Lisa och Adato för rehab och arbetsskadeanmälningar, Nilex för felanmälan, PMO för journalföring, och Time Care pool för vikarieanskaffning,