Härryda - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Pedagogiska nätverk

Sammanfattning

Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.

Detaljer

I kommunen finns det strukturer för samverkan mellan den centrala IT avdelningen och sektorn UTK. Det finna både en IT- UTK arbetsgrupp och en IT-UTK styrgrupp. Den centralt placerade IKT utvecklaren inom förskolan/ pedagogisk omsorg träffar IKT-ansvariga på varje enhet 2 gånger per termin. De centralt placerade IKT utvecklarna inom grundskolan träffar två olika nätverk, ett tekniskt och ett pedagogiskt 2 gånger per termin. Grundskolans IKT utvecklare ingår också i ett regionalt nätverk inom GR ( göteborgsregionen) Pedagogiska nätverk finns också digitalt via facebook grupper, instagram, bloggar och kommunens lärblogg - Härryda delar och lär.