Nordmaling - Målbild

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Nordmaling Till kommunsidan
Nyckelområde Målbild Till nyckelområdets huvudsida

Vision

Sammanfattning

Alla barn och elever ska ges IT-stöd som förbereder för ett livslångt lärande. Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Detaljer

Mål kopplade till visionen:

Nordmalings skolor ska fortsätta ligga i framkant när det gäller hur digitala verktyg kan användas för att bidra till hög kvalité i verksamheterna och ökad måluppfyllelse för eleverna.

Det ska finnas datorer tillgängliga för alla elever på skolan.

IT ska vara ett integrerat verktyg i undervisningen.

Vi utvecklar strategier och förhållningssätt så att elever kan hantera säkerhet och etik när de använder digitala verktyg.

Vi ger både flickor och pojkar samma möjlighet att utveckla sitt användande av digitala verktyg, och att lära sig av varandra.


Alla elever och personal ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Alla elever tillägnar sig ett källkritiskt förhållningssätt.

Läs mer i skolornas Digitaliseringsplan: https://docs.google.com/document/d/14mGhKs7LvQSvg-khG17XrYGLtl7YIXfSMsmxSpIwM2Y/edit?usp=sharing