Halmstad - Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Så lyfter vi IT-nivån hos medarbetare

Sammanfattning

Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.

Detaljer

Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Via en riktad insats erbjöds medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg en intensivutbildning med verksamhetskoppling. Andra datorvana medarbetare hanterade utbildningen som gavs till deras kollegor och där användningen av verksamhetssystem ingick. Via den här modellen med kursledare som var väl insatta i verksamheten blev resultatet lyckat, man vågade ställa frågor och fick lära sig grunderna som behövs för att gå vidare.

En annan större satsning som genomförts är att alla anställda i kommunen har genomgått E-medarbetaren, en digital utbildning inom olika områden som man deltar i via datorn när det passar. Slutligen genomförs ett prov och man erhåller ett diplom/intyg. En utmaning var att engagera alla medarbetare och se till att man genomförde utbildning och prov, detta lyckades man med genom ett tydligt beslut som verkställdes av berörda verksamhetschefer och enhetschefer som motiverade medarbetare, stöttade dem i arbetet och bidrog till att skapa möjligheterna för att avsätta tid. Målsättningen var inte enbart att höja IT-nivån för att kunna utföra sitt arbete utan även för att alla behöver en bra digital mognad både privat och i arbetet.