Halmstad - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Ledningssystemet skapar tydlighet

Sammanfattning

Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.

Detaljer

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad är som alla äldreomsorgsverksamheter mycket regelstyrd. För att från nationellt håll säkerställa en viss nivå av ordning och reda har Socialstyrelsen ställt krav på att alla socialnämnder ska upprätta ett kvalitetsledningssystem. I en förskrift anges ledningssystemets ramverk, sedan är det upp till respektive socialnämnd att lösa detta i praktiken. Historiskt var det vanligt att alla styrdokument fanns på papper och i pärmar, men nuförtiden erbjuder diverse leverantörer skräddarsydda IT-stöd för ändamålet. Idag bygger Hemvårdsförvaltningen upp sitt ledningssystem i ett program som heter QPR Process Designer. IT-stödet innebär att det finns smarta verktyg för bland annat processvisualisering och dokumenthantering. Programmet medför också att det är enkelt att uppdatera saker och ting, vilket historiskt krävde en hel del handpåläggning. Ledningssystemet är tillgängligt via webben gentemot all berörd personal. Alla viktiga dokument och processer är således samlade på samma ställe. Ett bra exempel på digitalisering tycker vi!