Umeå - Juridik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Umeå Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

GDPR- hela kommunens angelägenhet

Sammanfattning

GDPR- den nya dataskyddsförordningen kommer att omfatta alla medlemsländerna i EU från och med 25 maj 2018. Den omfattar bland annat hur personuppgifter får behandlas. Datainspektionen har tagit fram en guide som kortfattat berättar kring vad GDPR är som man kan använda sig av om ett informationsbehov finns.

Detaljer

Umeå kommuns område Utbildning arbetar på olika sätt för att bevaka att regelverket runt GDPR följs i verksamheterna. Frågan är komplex och kräver både verksamhetsförståelse, samarbete och helhetssyn.

Kommunen har genomfört både omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning genom seminarier, genom att ta del av utbildningar samt genom att nätverka med andra kommuner. Umeå kommun jobbar parallellt med sina existerande leverantörer av IT-system att ta höjd för GDPR i sina system. Samt att kommunen tar in frågan om GDPR vid kravställningar kring kommande upphandlingar.

En samordning kommer också att ske inom kommunen för att samla alla verksamhetets utmaningar med den nya dataskyddsförordningen. Samordnaren kommer att koordinera arbetet med kartläggningar och handlingsplaner för att möta de krav som förordningen ställer.

Umeå kommun har använt sig av Datainspektionens underlag som stöd i arbetet.

Även SKLs underlag finns för att underlätta för kommunernas arbete. SKL har genomfört webbsändningar som handlar om öka förståelsen och komplexiteten i vad dataskyddsförordningen kommer innebära för verksamheten.


Enkel kurs om GDPR från Datainspektionen.