Halmstad - Infrastruktur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

Med en bred digital motorväg finns inga hinder, bara förutsättningar för digitalisering

Sammanfattning

Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.

Detaljer

För ett antal år sedan etablerades en satsning i Halmstad vars syfte var att lägga grunden för framtida utveckling inom digitalisering och för en miljö som förväntas av den enskilde medarbetaren. Kommunen satsade tidigt på ett eget bolag för utbyggnad av öppet stadsnät inkl. fiberförbindelser till verksamhetsplatser. Andra satsningar är etablerande av internleasing av datorer mm. Ingen verksamhet ska drabbas av omoderna datorer som krånglar eller skapar orimligt många serviceinsatser och problem. I en stor satsning byttes hela IT-arbetsplatsmiljön (datorer) ut och ersattes av nya datorer inkl. tillhörande tjänster. Andra delar som identifierats som viktiga inom infrastrukturen är tillgång till trådlösa nätverk vilket är en av förutsättningarna för mobila arbetssätt och flexibel användning av system och tjänster. Utbyggnad av WiFi sker kontinuerligt.