Halmstad - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Genombrottsmetoden hjälper oss att pröva nytt

Sammanfattning

Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det.

Detaljer

Metoden innebär att vi fastställer tydliga mål, använder enkla mätmetoder och systematiskt testar förändringar i liten skala som gör att vi lär oss vilka förändringar som leder till förbättringar. Ett genombrott sker när en förändring har resulterat i dokumenterade förbättringar antigen på individ-, grupp eller organisationsnivå.

Arbetssätt: � Syftar till ett smartare arbetssätt genom att pröva nya sätt att arbeta. � Bygger på tanken att de som utför arbetet också är de som kan förändra det. � Chefen har en viktig och drivande roll i processen. � Förändringsidéerna provas och utvärderas enligt en given mall (PGSA-hjulet) � Personalen mäter/skattar för att se om testade förändringar leder till förbättringar. (Mäta för att veta). � Kontinuerliga diskussioner och uppföljningar av pågående samt avslutade tester genomförs. � Erfarenheten dokumenteras och kan tas tillvara av andra. �