Stockholm - Målbild

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Stockholm Till kommunsidan
Nyckelområde Målbild Till nyckelområdets huvudsida

Stockholm stads vision "Ett Stockholm för alla"

Sammanfattning

Stockholms stad ska vara en stad för alla. En vision tagits fram för att arbeta mot målen: Ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomisk hållbart Stockholm samt ett demokratiskt Stockholm.

Detaljer

Stockholms stads vision ”Ett Stockholms för alla”. Att Stockholm växer är ett kvitto på att Stockholm är en attraktiv stad. Men att Stockholm växer betyder också att staden har ett gemensamt ansvar mot alla som bor här och som flyttar hit. Staden har också ett ansvar gentemot kommande generationer.

För trots att Stockholm växer, så växer staden inte i alla avseenden ihop som en stad. Istället ökar segregationen och stockholmare med olika bakgrund möter varandra alltmer sällan i vardagen. Denna utveckling måste vi vända på.

Stockholm ska vara en stad som får alla att växa, oavsett bakgrund eller bostadsort. När staden växer måste förutsättningar skapas för att alla kan växa tillsammans med den. Hållbara bostäder måste byggas, framkomligheten behöver förbättras och service måste utvecklas för att möta en växande befolkning med nya behov och förväntningar.

Visionen är uppdelad i fyra avsnitt med beskrivning av de kvaliteter som ska utmärka Stockholm år 2040.

  • Ett Stockholm som håller samman
  • Ett klimatsmart Stockholm
  • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
  • Ett demokratiskt hållbart Stockholm


Utifrån stadens vision utgår också stadens budget och därmed också alla förvaltningar, bolags och stadsdelsnämnders verksamhetsplaner.