Stockholm - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Stockholm Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

"IT-strategi för ett bättre lärande" är grundstommen i stadens självskattningsverktyg

Sammanfattning

För att öka den digitala mognaden och den digitala användningen i Stockholm stads skolor utvecklade staden ett eget självskattningsverktyg.

Detaljer

Redan 2011 beslutade Stockholms stad om en IT-strategi för ett bättre lärande. Strategin innehåller fem områden: Kompetens, Innehåll, Samverkan och kommunikation, Infrastruktur och Uppföljning.

Som så ofta hände inte så mycket bara för att strategin var klubbad. Någon form av arbetsprocess måste finnas till hands för att man ska arbeta enligt den framtagna strategin.

År 2013 utvecklade Stockholm ett eget självskattningsverktyg ” Verktyg för självskattning” med syfte att öka den digitala mognaden och den digitala användningen. Verktyget bygger helt och hållet på den it-strategi som togs fram 2011. Fem områden bröts ner i tolv områden utifrån vilka samtliga 12 000 lärare genomförde en självskattning. Verktyget gav sedan förslag på åtgärder utifrån hur lärarna hade skattat sig. I den processen arbetade skolorna arbetslagsvis för att ta fram en handlingsplan för vad arbetslaget skulle arbeta med under det kommande året. Parallellt tog skolledningen fram en övergripande plan för sin skola. Skattningsprocessen och handlingsplanerna revideras årligen. Den övergripande handlingsplanen för skolan ska vara en dela av skolans verksamhetsplan och följas upp i de resultatdialoger som görs med varje rektor.