Stockholm - Infrastruktur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Stockholm Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

Centraliserad it-miljö

Sammanfattning

Stadsnätet är grunden för stadens digitalisering. Utifrån ett fungerande stadsnät har Stockholm stad har valt en centraliserad it-miljö för att förvaltningar och bolag ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

Detaljer

Stockholms stad har ett stadsnät, till vilket samtliga stadens förvaltningar, bolag och skolor är kopplade. Trådlösa nät finns på samtliga skolor, nu 2017 sker en förtätning av accesspunkter samt utbyggnad av det trådlösa nätet till annex, idrottshallar m fl, som inte ingick i den första satsningen.

För att stadens verksamheter ska kunna fokusera på sina kärnuppdrag har en enhetlig central it-upphandling genomförts. Upphandlingen inkluderar hårdvara, tjänster och support. Detta inleddes 2008 och i och med att avtalet går ut pågår 2017 en ny it-upphandling. Den nya upphandlingen erbjuder större valfrihet för bl a skolor när det gäller val av hårdvara och val av tjänster.

Parallellt med upphandlingen av en central it-miljö pågår ett införande av Skolplattform Stockholm – ett nytt system för stadens samtliga pedagogiska verksamheter. Skolplattformen innehåller:

  • Barn- och elevregister
  • Hantering av elevdokumentation
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Hantering av schemaläggning
  • Pedagogiska verktyg (under utveckling)