Botkyrka - Ledarskap

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Ledarskap Till nyckelområdets huvudsida

Nyttja digitaliseringens potential

Sammanfattning

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.

Detaljer

Så här har vi formulera förväntningar för våra ledare i organisation

Rektorer och förskolechefer

- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå. - Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas - Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. - Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar.

Verksamhetschefer

- Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i sin organisation. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet i verksamheten. - Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna6 ska kunna utveckla lä- rande och undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Förvaltningschef - Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i organisationen - Förväntas följa upp och stödja verksamhetscheferna i det digitala utveckl- ingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas skapa förutsättningar för genomförandet av strategin.

Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html