Östersund - Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Östersund Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Central organisation för välfärdsteknik med hög kompetens

Sammanfattning

I Vård och omsorgsförvaltningen finns en enhet som sköter all teknik, teknik och Service Den servar alla medborgare och all personal vare sig man arbetar inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS eller externa utförare. En organisation med hög kompetens är kostnadseffektiv och ger bättre och snabbare stöd. Medborgarna ska via sin personal få snabb service.

Detaljer

Nyttan med att ha en central organisation i kommunen som sköter all teknik inom vård och omsorg är att medarbetarna ute i verksamheterna får mer tid för medborgaren. Medarbetarna har EN väg in när de stöter på utmaningar eller behöver stöd och support. Alla beställningar av larm, lås och olika tillbehör görs i verksamhetssystemet Procapita för att vara spårbart. All administration sköts på Teknik och Service, även systemförvaltning för de system som används i Vård och omsorgsförvaltningen. Ledtiderna för att få ett larm installerat har kortats avsevärt sedan vi själva tog över programmering och inmatning i leverantörens webportal. Idag kan en medborgare få ett trygghetslarm installerat och provlarmat på en halvtimme, tidigare kunde det ta upp till tre dagar. Vi har en samlad bred kompetens på Teknik och Service vilket gör att medarbetare i verksamheterna i större utsträckning kan ägna sig åt de vi är till för, medborgarna.