Sollentuna - Kommunikation

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Sollentuna Till kommunsidan
Nyckelområde Kommunikation Till nyckelområdets huvudsida

Naturligt fokus på kommunikation

Sammanfattning

Sollentuna kommun arbetar med kommunikation som ett viktigt strategiskt verktyg.

Detaljer

Sollentuna kommun arbetar med kommunikation som ett viktigt strategiskt verktyg inom följande kommunikationsområden:

  • Verksamhetsinformation
  • Demokrati och inflytande
  • Marknadsföring/profilering samt
  • PR och mediarelationer

Grundläggande är att kommunikationen ska ge invånarna möjlighet att få insyn och information samt att kunna påverka genom att framföra sina synpunkter inför beslut. Genom analyser - t ex av våra målgrupper och vår omvärld - utvecklar vi kontinuerliga våra metoder och verktyg i kommunikationsarbetet. Nära samarbete med vår kommunikatör, vilket ger ett naturligt fokus på kommunikationsfrågorna.

Eftersom vård och omsorg arbetar i en beställare – utförarorganisation är kommunikationen med våra utförare en nyckelfråga. Vi har arbetat med kommunikation med utförare, kunder och intresseorganisationer. Läs mer på Utförarportalen: https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande och Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Vår gemensamma skolplattform är den kanal där kommunikationen sker.