Skellefteå - Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Processutveckling: en metod att kartlägga och förbättra arbetsprocesser

Sammanfattning

Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar.

Detaljer

Några exempel:

Generell för alla förvaltningar, Skellefteå kommun: Kartläggning av processen nyanställd, underlätta för chefer vid nyanställning, t.ex. korrekta behörigheter i IT-stöd, nödvändig utrustning, mobiltelefon, dator, passerkort m.m.

Kultur-och fritidskontoret, Skellefteå kommun: För att öka nyttjandegraden av idrottshallar kartlades processen och resultatet blev bland annat att en e-tjänst infördes för att invånare själva skulle kunna boka dessa, har blivit framgångsrikt.

Socialtjänsten, Skellefteå kommun: Inför upphandling av nytt verksamhetssystem användes metoden och workshop genomfördes med nyckelpersoner från hela verksamheten från myndighet till utförare. Både grafiskt samt skriftlig material togs fram där detta användes i samband kravställningen i upphandlingen.

Skolan, Skellefteå kommun: I kartläggning av ansökan om att ansöka om plats på förskola infördes en e-tjänst för detta efter med stöd av metoden.

Socialtjänsten, Skellefteå kommun: I en del att höja kvaliteten och få koll på läget på särskilt boende äldreomsorg användes delar av metoden för ta fram en nulägesbild över personalens arbetsprocess dygnet runt. Workshops genomfördes där förbättringsförslag togs fram kopplade till den grafiska processen och digitaliseringens möjligheter prioriterades.

Socialtjänsten, Skellefteå kommun: Vid införandet av tillsyn via trygghetskamera nattetid (myndighetsbeslut) användes metoden för att ta fram hemtjänstnatts arbetsprocess, ta fram förbättringsområden och tillsammans med personal ta fram hur tillsyn med trygghetskamera ska hanteras. Underlaget användes även i framtagningen av krav i upphandlingen. om du klickar på läs mer. Kommunens processutvecklingsmetod är sofistikerad och beskrivs i detalj här.

Arbetsmetoder och modeller för ett processorienterat arbetssätt beskrivs på denna sida och här finns en process-trappa.
Maja Arbetsprocesser-v2.png
Processarkitektur.png