Uppsala - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Uppsala Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Arbetar med etablerade modeller

Sammanfattning

Uppsala arbetar med långsiktiga modeller för inköp-/finansieringsprocesser.

Detaljer

För att få långsiktigt hållbar hantering av inköp och finansiering av skolans IT-inköp har en modell arbetats fram under de senaste åren. Modellen bygger på att rektor och förskolechef gör en långsiktig planering för inköp av IT-utrustning. Utgångspunkt för planeringen är den användning och den effekt som ska åstadkommas. Skolans och förskolans ledning gör sedan en plan för de närmaste 3-4 åren. Olika scenarier kan testas med stöd av en investerings-/inköpsmall. Med denna planering som grund anordnas en samordnad beställning en eller två gånger om året. Det utbud som erbjuds är i överenskommelse mellan utbildningsförvaltningen och IT-avdelningen.

Genom att samla huvuddelen av behovet av inköp till ett eller två tillfällen per år kan en effektiv konkurrensutsättning gentemot fabrikanter av datorer och plattor ske. Konkurrensutsättning med en samlad volym ger stor effekt på priset och främjar därmed möjligheten att hållbart digitalisera skolan och förskolan. Den samlade och väl planerade inköpsprocessen ger också IT-avdelning möjlighet till effektiv och rationell hantering där stordriftsfördelar kan tas tillvara.