Skellefteå - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Digitalisering prioriterad av kommunledning

Sammanfattning

I Skellefteå kommun är digitaliseringsfrågan högt prioriterad från kommunledningen. Tillgång till smarta digitala tjänster i vardagen är viktigt för kommunens invånare. likväl för kommunens personal. Offentlig sektor har halkat efter och digitaliseringen är en av nycklarna till om finansieringen av den framtida välfärden ska klaras av. I Skellefteå arbetar man med förankring och den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Det finns handlingsplaner kopplat till digitalisering framtagna, klicka på detaljer för att ta del av detta.

Detaljer

Socialförvaltningen har tagit fram tillsammans med chefer, medarbetare, politiker, fackliga företrädare en gemensam plan för digitalisering.

För- och grundskola har tagit fram en handlingsplan för digitalisering i som i ett led kring att kommunen satsar på öppna data. I handlingsplanen är upplägget att följa samma linje som den nationella strategin och fokusera på fyra utvecklingsområden, digital kompetens, likvärdig tillgång till IT, digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration, samt forskning och uppföljning.

I Skellefteå kommun finns ett kommunövergripande kvalitétsråd, CIO-grupp och IT-råd som prioriterar olika utvecklingsprojekt.
Maja styrning.png