Sollentuna - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Sollentuna Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Utbildning: Fokus på samsyn

Sammanfattning

Fokus på samsyn och förståelse för alla deltagare i förändringsarbetet är en framgångsfaktor. Fokus på elevernas progression i lärandet och skolornas resultat som regelbundet följs upp inom hela styrkedjan i det systematiska kvalitetsarbetet ä.r grunden för skolutvecklingen

Detaljer

Tydliga och höga förväntningar på alla i organisationen är avgörande för framgång.

SJÄLVKLARHET

Leda och diskutera tillsammans - EN ständigt återkommande punkt på rektorsmötena är hur vi ska föra Sollentuna vidare som kommun och att det är viktigt att involvera alla fyra olika nivåer i vårt arbete och våra perspektiv(lärare, skolledare, förvaltning och politik). Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan de olika nivåerna är en förutsättning för att lyckas.

UTMANINGAR

Prioriteringar i vilken ordning kopplat till skollag, läroplan, egna verksamhetsmål och politiska mål. Politikens roll på både kort och lång sikt. Kravspecifikation för varje enskild person/yrkesroll och olika yrkesgruppers roll. Samtidigt följa med i utvecklingen och välja vad.