Halmstad - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Organisation med planeringsprocess

Sammanfattning

Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.

Detaljer

När det kommer till planering av framtida satsningar på välfärdsteknik, e-tjänster, verksamhetsstödjande IT-system etc. är det viktigt och nödvändigt att samverka med flera delar av organisationen. Ett upplägg som Halmstad praktiserat är att genom workshops med medarbetare, enhetschefer, fackliga representanter m.fl. prioritera bland förslag på områden aktuella för förändringsinsatser. Genom en bra och öppen dialog kan nyttoeffekterna identifieras och mätas. I arbetet används delar av e-delegationens modell (2014) för Nyttorealisering vilken återfinns hos Ekonomistyrningsverket.