Trelleborg - Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Trelleborg Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Vikten av att utveckla den egna kompetensen

Sammanfattning

Den 1 januari 2017 inrättades en enhet för teknik och utveckling för att ytterligare stärka socialförvaltningens arbete inom digitalisering. Fram till dess låg fokus främst på att ta fram lösningar inom äldreomsorgen men nu arbetar organisationen för att digitalisera på bredare front. I takt med att mycket har utvecklats och implementerats genom åren har också kompetensen internt vuxit.

Detaljer

Trelleborg har utbildat egen personal till att kunna kartlägga och optimera arbetsprocesser. Detta är en förutsättning för att sedan kunna automatisera processerna vilket Trelleborg börjat göra med sin så kallade handläggarrobot.

I samband med införandet av digitala lösningar används även den egna personalen för att utbilda kollegor. Ett exempel på det är när personal från ett särskilt boende som infört digitalt planeringssystem nu besöker andra boenden för att utbilda kollegorna där i systemet.

Kompetensnivån hos medarbetarna varierar. En kartläggning av nuläget i fråga om kompetens och behov av utbildning har gjorts. Utbildningsinsatser är påbörjade eller planerade.

Det finns planer på att utveckla arbetet med e-learning.