Nordmaling - Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Nordmaling Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

En stark delakultur

Sammanfattning

I Nordmalings kommun arbetar man för att nå en förändrad syn på lärande inklusive strukturerat arbete med nya undervisningsmetoder. Alla omfattas av fortbildning och alla skolledare har gått en förändringsledarutbildning. I kommunen finns och utvecklas även en stark delakultur.

Detaljer

Just den s.k. Dela-kulturen är en viktig nyckel som bygger på att vi tillsammans lär oss av både lyckanden och misslyckanden. Det räcker dock inte att dela med sig. För att delandet ska leda framåt krävs struktur som leder till gemensam reflektion. Här har man använt sig av kollehandledning utifrån ett koncept som skapar just den strukturen och som i sin tur leder till ett nytt sätt att se på fortbildning och fortbildningskultur. I Nordmaling har man också skapat analoga och digitala arenor i stil med pedagogiska cafeer (Teach-meet, AfternoonIT mm) och Facebookgrupper där Dela-kulturen står i centrum.

IT-fortbildning sker både inom arbetslagets ram och ämnets område. Behov av fortbildning formuleras tydligt inför varje läsår, både på individ- och arbetslagsnivå. IT-kompetens i det specialpedagogiska perspektivet uppmärksammas och fördjupas ständigt.