Botkyrka - Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Kompetens - ett prioriterat område

Sammanfattning

  • Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
  • Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
  • En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger


Detaljer

I vårt strategi för barns och elevers lärande i en digital värld anger vi att ett handlingsplan för genomförandet tas fram. Planen innehåller riktade insatser gentemot specifika grupper som syftar till att kunna verkliggöra strategins ambitioner. Handlingsplanen adresserar strategins prioriterade områden samt ger stöd i processen att utveckla den strategiska och digital kompetensen. Följ länken för att ta del av hela strategin Strategi för lärande i en digital värld.


Fall/exempel: Förskola I Botkyrka kommun har varje förskola redan vid införandet av lärplattor (ipad) “tagit fram” två pedagoger som blev kallade ikt-pedagoger. Ikt-pedagogerna blev inbjudna till ikt-träffar som it-enheten tillsammans med it-strateg för utbildningsförvaltningen samt upphandlade externa företag (som tillhandahåller digitala verktyg) bjöd in till. It-enhet och it-strateg hade fokus på att systematiskt visa på allt ifrån inköp/beställning till uppkoppling och avveckling av inköpta devicer. Ikt-pedagoger och pedagoger på förskolorna började i sin tur jobba fram olika strategier utifrån deras kunskap och intresseområde i hur de arbetade med de digitala verktygen. Flera pedagoger började efterfråga pedagogiska forum där de digitala verktygen skulle stå i fokus. I skrivandets stund anställdes en pedagogisk utvecklare centralt på utbildningsförvaltningen. Där fokusområdet skulle vara, lärplattform och de digitala verktygen i praktiken samt införande av G-suite i förskola. Se G-suite i förskolan

Fall/exempel Förskola G-Suite Under hösten och vintern 2016 startade utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt där fem förskolor ingick. G-Suite fanns redan i grundskola och gymnasieskola i Botkyrka kommun. Och därmed var det bara att koppla på förskolan. Basutbildning i G-suite startade för intresserade förskolor i april 2017. Pedagogisk utvecklare på utbildningsförvaltningen arbetade med workshop och support för förskolor som hade behov. Pedagogisk utvecklare, it-strateg, systemförvaltare m.fl stod i nära dialog och reflekterade samt löste problem för att hitta ett digitalt ekosystem som skulle kunna fungera på ett flexibelt sätt i en förskolekontext.

Lär mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html