Sollentuna - Juridik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Sollentuna Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

Digitala satsningar på politiskt uppdrag

Sammanfattning

Sollentuna har lång erfarenhet av digitala satsningar på uppdrag av politiken. Man har provat olika upphandlingsmodell med att både “köpa” via investeringslån och att leasa samt att köpa allt som en tjänst.

Detaljer

Det finns flera viktiga lagrum som styr vår verksamhet och som vi har att förhålla oss till också i digitaliseringsarbetet. Personuppgiftshantering (PUL), informationssäkerhetsfrågor (GDPR) och upphandlingsregler (LOU) är exempel på detta. God kunskap om lagstiftning och regelverk är en viktig förutsättning för att vi på bästa sätt ska kunna arbeta med utveckling på rätt sätt. I Sollentuna arbetar förvaltningarna nära inköpsenheten, IT-enheten och kommunledningskontoret, där specialistkompetens finns inom dessa områden.