Västerås - Juridik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Västerås Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

Skapa juridiska förutsättningar

Sammanfattning

Västeråsmodellen reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden. Västerås arbetar med förutsättningar för sammanhållen journalföring. Övergår till funktionsupphandlingar av trygghetsskapande teknik.

Detaljer

Nämnden har i styrdokumentet Västeråsmodellen från februari 2015 reglerat hur digital teknik kan användas för personer med kognitiva funktionshinder där det kan finnas hinder för samtycke till användet av tekniken. Västeråsmodellen betonar samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod. I januari 2017 beslutade Äldrenämnden en riktlinje som reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden.

Förutsättningar för sammanhållen journalföring: Ett projekt är nu tillsatt som har till avsikt att genomföra en pilotinstallation på 1-3 av Västerås stads enheter. Syftet med projektet är att utvärdera om ett gemensamt och integrerat IT-stöd för hälso- och sjukvård (sammanhållen journalföring) ökar patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet i verksamheten hos såväl kommun som region. Syftet är också att Västerås stad utvärderar om det journalsystemet är ett journalsystem som fungerar, som arbetsredskap, i den kommunala hälso- och sjukvården.

För att klara den snabba utvecklingen av digital teknik övergår Sociala nämndernas förvaltning mer och mer till sk funktionsupphandling. Vi vill beskriva funktion/behov som ska tillgodoses istället för vilken teknik som avses.