Umeå - Infrastruktur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Umeå Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

IT-plan som skapar framförhållning i teknikförsörjningsprocessen

Sammanfattning

I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.

Detaljer

Område utbildnings IT-plan skapar framförhållning i arbetet med att samordna och främja digitalisering av verksamhetens processer (både administrativa och pedagogiska) som leder till en högre måluppfyllelse för elever i skolan och gymnasiet samt skapar en attraktiv och likvärdig utbildning för barn, elever och personal. När det gäller inköp av teknik så finns en struktur och systematik hur teknikförsörjningen för område utbildning hanteras. Vi samarbetar med och IT och har en tydlig ansvarsfördelning för vem som ansvarar för vad. Till grund för detta finns även en teknikplan som visar vilka investeringar som planeras i framtiden och när dessa ska göras. Alla inköp och beställningar av hårdvara görs via IT centralt. Varje enskild förskolechef/rektor äger rätt att beställa kringutrustning som exempelvis högtalare, laddare, extra skärmar mm. Inför varje nytt läsår görs upphandlingar tillsammans med upphandlingsbyrån och IT av de nya digitala enheter som behövs för kommande år. Processen startar upp i början av februari varje år och avslutas vid leverans i augusti.