Skellefteå - Kommunikation

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Kommunikation Till nyckelområdets huvudsida

Dedikerad resurs för kommunikationsarbetet

Sammanfattning

I Skellefteå har t.ex. äldreomsorgen en tydlig vision och målbild: Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt (underförstått med stöd av teknikens möjlighet). En vision som präglar den övergripande kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen där också digitaliseringen är en naturlig del.

Detaljer

Utöver det övergripande strategiska arbetet kopplar vi på specifika kommunikationsplaner till olika projekt, bland annat till den för Socialkontoret beslutade digitaliseringsplanen 2017-2019.

Något vi värderar högt är delaktigheten från invånarna. Vi försöker därför möjliggöra forum för dialog kring drömmar, vilja och behov när det gäller teknik och digitala tjänster. Här arrangerar vi exempelvis seniorträffar, Social Clubs och andra samlingspunkter. Vi har också genomfört en invånardialog med fokus på trygg och säker med teknik samt vår och omsorg. För att ytterligare kommunicera för transparens och delaktighet instagrammar äldreomsorgen under #levalivetiskellefteå och #skellefteåäldreomsorg. Samtliga särskilda boenden har var sitt konto och hemtjänsten håller på att successivt introduceras.

Det finns en resurs som jobbar med kommunikation kring digitalisering.

Några väsentliga framgångsfaktorer:

- keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan.

- inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete.

- tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument.

- håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa.

- särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen.

- planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis.

- uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera.

Andra väsentliga punkter inom kommunikationsarbetet i kommunen är:

  • Samverkansmodell för arbetsgivare - fackliga
  • En ambition att ha ett utvecklingsarbete som innefattar delaktighet och transparens bland personal, brukarorganisationer och invånare
  • Informationsklassning av IT-system/stöd
  • Politik, kommunledning och förvaltningsledning är positiva till digitalisering
  • Samarbete med näringslivet och upphandlade systemleverantörer
  • Eldsjälar och nyckelpersoner i verksamheterna på alla nivåer
  • Årlig dedikerad utvecklingsbudget
  • Personer som jobbar med utveckling har bred- och djuplodande kompetens
    Nyckelområde kommunikation.jpg