Skellefteå - Infrastruktur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

Digital infrastruktur skapar förutsättningar för utveckling och mobila arbetssätt

Sammanfattning

Digital infrastruktur är ett fundament som utvecklingen är beroende av att det ska fungera och den ska vara anpassat till verksamheternas behov. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal.

Detaljer

I Skellefteå pågår arbete med bland annat nätverksprojekt och flexibel klientplattform (tunna klienter) detta för att möjliggöra ett mera mobilt arbetssätt för personal. Där den mobila personalen har tillgång till de IT-stöd de behöver i sitt dagliga arbete.

För att säkerställa att personal har ändamålsenlig hårdvara: datorer, mobila enheter, finns livscykelhantering med regelbundna utbyten av enheter som hanteras av en central kommunövergripande organisation.

Det pågår även ett arbete med WIFI till kommunens alla verksamheter. En infrastruktur som skapar förutsättningarna för fortsatt digital utveckling.

Alla anställda i kommunen har kort med certifikat för inloggning i AD, samt möjlighet att ansluta till intranätet. Det finns även ett system för passage, medicinskåp, nyckelskåp och flexstämpling.

Maja Infrastruktur-v2.png