Sollentuna - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Sollentuna Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Utbildning: Etablerad dela-kultur

Sammanfattning

I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.

Detaljer

Vi delar med oss av vår kunskap

Genom att göra resan tillsammans skapas en gemensam förförståelse. Kommunens strategi bygger på att våga pröva nya saker och utmana invanda normer. Skolor och pedagoger som är duktiga och vill prova nya saker uppmuntras och visas upp som goda exempel. De används som utbildare och föreläsare i vår egen kommun dvs ett kollegialt lärande. Kraften som det innebär att de goda exemplen kommer från pedagogerna är underskattad och bidrar till att implementeringen går relativt snabbt och inte ifrågasätts på ett sätt som det skulle ha gjorts om det kom som påbud uppifrån. Kommunens mål är att den största delen av vår kompetensutveckling skall bedrivas med hjälp av våra egna pedagoger som föreläsare och workshoplärare. Vi lär av varandra och delar med oss av vår kunskap. Det inspirerar både lärare och elever.

Ett par gånger per år arrangerar vi dessutom mötesplatser då delningskulturen kollegor emellan blir extra tydlig. Sedan starten har Sollentuna årligen haft en egen monter på SETT-mässan. Vi arrangerar Förskoleforum där pedagoger har korta föreläsningar kring framgångsrikt arbete ur ett digitaliseringsperspektiv. Det här arbetssättet innebär att vi utvecklas tillsammans. Vi bygger framtiden på gemensamma erfarenheter samt ny metodik och pedagogik.

Våra satsningar på rätt metoder och skickliga lärare i kombination med de digitala verktygen har medfört en mer kreativ och varierad undervisning. Det ger eleverna större möjligheter att, utifrån sina egna förutsättningar, nå bättre resultat.

I Sollentuna arbetar vi hela tiden med att utveckla vår kompetens både hos lärare och elever. Vi tittar ständigt på nya arbetsformer som utmanar och utvecklar verksamheterna. Exempelvis har vi skapat lokala kompetenscenter, LUC, där varje skola ansvarar för omvärldsbevakning, forskning och fortbildning kring ett skolämne och de olika verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, fritidshem mm. Det ger varje lärare en koppling till både sin skola och ett LUC där de diskuterar och utvecklar sin verksamhetsform inom hela kommunen,