Halmstad - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Samarbete skapar mervärde

Sammanfattning

Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.

Detaljer

Halmstad har tagit fram en modell för samverkan för att säkerställa att resurser och kompetens tas tillvara på bästa sätt. Tillsammans-perspektivet innebär att det är naturligt att skapa gemensamma projekt och aktiviteter. Modellen har etablerats genom en tydlig inriktning från kommunledningen och genom att en modell tagits fram som involverar förvaltnings- och bolagschefer i samverkanskluster. Ett exempel på samverkan är projekt inom smarta hem-lösningar där två förvaltningar med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt förebyggande arbete tillsammans med bolagen Halmstad Stadsnät AB och Halmstads Fastighetsbolag AB jobbat med omvärldsbevakning, tester och projekt inom området.