Nyckelområden-v2

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Här stuvar vi om och arbetar med vilka våra nyckelområden ska vara, och hur de hänger ihop med klustrade främjande och hämmande faktorer.

  1. Infrastruktur - integrationsträsket, molntjänster, wifi
  2. Juridik – upphandling, regelverk, avtal, molnet // Säkerhet - integritet, teknisk säkerhet, informationssäkerhet
  3. Kompetens – rekrytering, eget ansvar, modell för lärande, förändrad roll
  4. Organisation och kultur - stuprör, ansvar och roller, eldsjälar, learning by doing
  5. Styrning - systematiskt och strategiskt, hela styrkedjan, alla med på tåget, samsyn // Arbetsprocesser – spontana och smarta projekt, behovsstyrd, bort med det gamla, innovation
  6. Kommunikation - gemensamt språk, goda exempel, lyfta fram hjältar // Samverkan - samarbete, samordning and all that jazz, delakultur, kroka arm
  7. Målbild – vision, mål och nytta, gemensam målbild, förankrat syfte
  8. Ledarskap – digitalt, politiskt, mod, tillit, informella samtal på alla nivåer
  9. Delaktighet - frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv
  10. Nytta och insikt - nyttokalkyler, drivkrafter, behovsstyrd, omvärldstryck