Modell för informationssäkerhet

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering. (MSB)

Varför?

En kommun hanterar stora mängder information. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom den egna organisationen är korrekt, utgör en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att information i alla externa och interna relationer är tillgänglig när det behövs och att känslig information skyddas.

Informationens säkerhet är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter inom en kommun.

Information behöver skyddas så:

  • den är åtkomlighet för behörig person vid rätt tillfälle (tillgänglighet)
  • den är skyddad mot obehörig insyn (konfidentialitet)
  • den är skyddad mot oönskad förändring (riktighet)
  • att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats (spårbarhet)

Hur kan man arbeta med informationssäkerhet?

Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter.

Informationssäkerhet.se förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Några steg i arbetet

  • Förbereda
  • Analysera
  • Utforma
  • Införa
  • Följa upp
  • Förbättra

Exempel

Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun