Lathund för textformatering

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Textformatering (Wiki markup)

Förklaring Du skriver Du får
fungerar var som helst på sidan
Kursiv text ''kursiv'' kursiv
Fet stil '''fel''' fel
Fet och kursiv '''''fet & kursiv''''' fet & kursiv
fungerar endast i början på varje rad
Rubriker av olika storlekar. En artikel som innehåller fyra eller fler rubriker skapas automatiskt en innehållsförteckning. (Se tabell Magic Words för att förhindra detta)

==level 1==
===level 2===
====level 3====
=====level 4=====

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
Horisontell linje

----


Punktlista

* ett
* två
* tre
** tre och en tredjedel
** tre och två tredjedelar

 • en
 • två
 • tre
  • tre och en tredjedel
  • tre och två tredjedelar
Numrerad lista

# ett
# två<br>sträcker sig över flera rader<br>utan att bryta numreringen
# tre
## tre punkt ett
## tre punkt två

 1. ett
 2. två
  sträcker sig över flera rader
  utan att bryta numreringen
 3. tre
  1. tre punkt ett
  2. tre punkt två
Mixture of bulleted
and numbered lists

# one
# two
#* two point one
#* two point two

 1. ett
 2. två
  • två punkt ett
  • två punkt två
Definitionslista

;Definition
:innehåll 1
:innehåll 2

Definition
innehåll 1
innehåll 2
Formatted text. Skriver ut texten "som den ser ut" i en box. Användbart exempelvis när man gör copy & paste av textmassor.

  För att skapa en box
  med text i sätter
  man ett mellanslag först på varje rad eller med <pre> taggen

För att skapa en box
med text i sätter
man ett mellanslag först på varje rad eller med <pre> taggen
Quoted block. Skriver ut texten i ett markerat block.

<blockquote>För att skapa ett markerat block så lägger man texten inom blockquote-taggar<blockquote>

För att skapa ett markerat block

så lägger man texten

inom blockquote-taggar


Text formatering (HTML)

Fyll på från: http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Wikitext

Förklaring Du skriver Du får
Radbrytning Rad ett <br /> Rad två Rad ett
Rad två
Stycke <p>Mitt första stycke</p><p>Mitt andra stycke</p>

Mitt första stycke

Mitt andra stycke

Förminska text <small>En liten text</small> En liten text
Kommentar. En kommentar skrivs endast ut i källkoden. Kan användas som navigationshjälp eller för att skriva förklarande texter i källkoden. <!-- Min kommentar --> absolut ingenting :-)

Länkar

Förklaring Du skriver Du får
Länk inom wikin med sidans namn som länktext. Om länken blir röd betyder detta att man länkat till en sida som ännu inte finns. [[Huvudsida]] [[En sida som inte finns]] Huvudsida En sida som inte finns
Länk inom wikin med annat länknamn. Om länken blir röd betyder detta att man länkat till en sida som ännu inte finns. [[Huvudsida | Detta är startsidan ]] [[En sida som inte finns | Den här sidan finns ju inte]] Detta är startsidan Den här sidan finns ju inte
Extern länk där hela länknamnet skrivs ut. http://www.skl.se http://www.skl.se
Extern länk med wikisymbol som länknamn [www.skl.se] [1]
Extern länk med eget länknamn [http://www.skl.se SKLs hemsida] SKLs hemsida

Bildlänkar

Mer information om hur man använder sig av bilder finner du här http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Extended_image_syntax.

Förklaring Du skriver Du får
Länka till en bild. Visar bilden på den aktuella sidan. [[Bild:Attention_niels_epting_.png]] Fil:Attention niels epting .png
Länka till en bild och justera bildens storlek. [[Bild:Attention_niels_epting_.png|50px]] 50px
Länka till en bild och justera bildens storlek. Visar texten Hej (alt-text) om man håller muspekaren över bilden. [[Bild:Attention_niels_epting_.png|50px|Hej]] Hej
Skapar en miniatyrbild 50 pixlar stor med en ram runt om bilden innehållande texten Hej. [[Bild:Attention_niels_epting_.png|50px|thumb|Hej]]
Skapar en miniatyrbild 50 pixlar stor med en ram runt om bilden innehållande länken "Här kommer man till Huvudsidan" [[Bild:Attention_niels_epting_.png|50px|thumb|[[Huvudsida|Här kommer man till huvudsidan]]]]

Tabeller

Mall:BoxCaution

För att jobba med tabeller krävs det att man har tungan rätt i mun då syntaxen kan se smått skrämmande ut.

Förklaring Du skriver Du får
Förklaring av tabellkommandon
{| = Start tabell
! = Kolumnhuvud
|- = Ny rad
| = Ny cell
|} = Slut tabell
En tabell med kolumnhuvud
{|
! Kolumnhuvud
|- 
| Cellinnehåll
|-
|}


Tabellhuvud
Cellinnehåll


En tabell med kolumnhuvud och ramar runt tabell och celler
{| border="1"
! Kolumn 1
! Kolumn 2
|- 
| Cell 1
| Cell 2
|- 
| Cell 3
| Cell 4
|- 
| Cell 5
| Cell 6
|}


Kolumn 1 Kolumn 2
Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4
Cell 5 Cell 6
Avancerad tabell
{| width="100%" cellpadding="10" cellspacing="1" {{Prettytable}}
|- {{Hl1}}
| Sitename <!-- Sitename -->
| Database <!-- Database -->
|{{Hl2}}| Install date <!-- Install date -->
|{{Hl2}}| Next invoice
| Customer Contact <!-- Customer Contact -->
|-
| http://www.sitepro.se <!-- Sitename -->
| align="center" | sitepro <!-- Database -->
| 2006-06-01 <!-- Install date -->
| style="color: white; background-color: red;" | 2008-01-04
| Jim Andersson <!-- Customer Contact -->
|-
| http://dev.sitepro.se <!-- Sitename -->
| sitproDevelop <!-- Database -->
| 2007-03-09 <!-- Install date -->
| 2008-02-22
| Frank Larsson <!-- Customer Contact -->
|}


Sitename Database Mall:Hl2| Install date Mall:Hl2| Next invoice Customer Contact
http://www.sitepro.se sitepro 2006-06-01 2008-01-04 Jim Andersson
http://dev.sitepro.se sitproDevelop 2007-03-09 2008-02-22 Frank Larsson


Wiki kommandon

Förklaring Du skriver Du får
Tolka inte text som wiki markup <nowiki>'''no''' ''markup''</nowiki> '''no''' ''markup''
Formatted text. Skriver ut texten "som den ser ut" i en box. Fungerar på samma sätt som att sätta ett mellanslag först på raden men behändigare om man gjort copy & paste på större textstycken.

<pre> För att skapa en box   med text i sätter   man ett mellanslag först på varje rad eller med <pre> taggen. </pre>

 För att skapa en box
 med text i sätter
 man ett mellanslag först på varje rad eller med <pre> taggen 
Inkludera text från andra sidor.

Om man vill inkludera en sida in i en annan sida (kallas transcluding) så skriver man två krullparantes :-) och sidans namn. Observera att detta inkluderar all text från sidan.

{{sidansnamn}}

Texten från sidan som du valt inkludera.

Inkludera namngivna sektioner från en sida till en annan.

I vår Wiki finns en fuktion installerad som gör det möjligt att inkludera delar (sektion) av en sida in i en annan. En sektion börjar med en rubrik (Se längre upp i denna guide) och slutar där nästa rubrik börjar. För ett live exempel kolla på källkoden på sidan Sendmail_Driftsdokumentation

{{#lsth:sidansnamn|rubriken}}

Sektionen från sidan som du valt inkludera.

Infoboxar

Hur du anropar boxarna ser du nedan, du får även en ungefärlig tanke på hur de ska användas.

{{boxNote|Cliffs can be very high|Google it if you dont believe me}}
Icon-note.png
Cliffs can be very high
Google it if you dont believe me
{{boxTip|Standing away from cliff edges is a way to stay safe|For more information, read the cliffs(1) man page}}

Mall:BoxTip

{{boxImportant|Keep your children away from the cliff edge to your right|Children move around quite a bit and can easily fall off. You should hold their hand.}}

Mall:BoxImportant

{{boxCaution|You are getting near the cliff edge|As mentioned earlier, cliffs can be very high, and it would be bad to fall.}}

Mall:BoxCaution

{{boxWarning|You are about to fall off the cliff|Move away as quickly as possible to avert falling.}}

Mall:BoxWarning

Magic Words

För en fullständig lista på Magic Words, läs mer på http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Magic_words

Du skriver Du får
__NOTOC__ Tar bort Innehållsförteckningen från sidan.
__TOC__ Visar en Innehållsförteckning, åsidosätter tidigare satta

Variabler

Axplock på fördefinierade varibler

Word Example Explanation
This page "User:Anonymous user/sandbox/my page" page
"User talk:Anonymous user/sandbox/my page" page
{{PAGENAME}} Lathund för textformatering Anonymous user/sandbox/my page Returns the name of the current page, including all levels (Title/Subtitle). This does not include the name of the namespace.
{{PAGENAMEE}} Lathund_f%C3%B6r_textformatering Anonymous_user/sandbox/my_page More URL-friendly percent encoded special characters (To use an articlename in an external link).
{{BASEPAGENAME}}
{{BASEPAGENAMEE}}
Lathund för textformatering
Lathund_f%C3%B6r_textformatering
Anonymous user/sandbox
Anonymous_user/sandbox
[MW1.7+] The basename of a subpage ("Title/Other" on "Title/Other/Subtitle"), see Help:Link.
{{SUBPAGENAME}}
{{SUBPAGENAMEE}}
Lathund för textformatering
Lathund_f%C3%B6r_textformatering
my page
my_page
[MW1.6+] Name of the current page, excluding parent pages ("Subtitle" on "Title/Other/Subtitle") in namespaces supporting subpages, see Help:Link.
{{NAMESPACE}}
{{NAMESPACEE}}

User
User
Returns the name of the namespace the current page resides in.
User talk
User_talk
{{FULLPAGENAME}}
{{FULLPAGENAMEE}}
Lathund för textformatering
Lathund_f%C3%B6r_textformatering
User:Anonymous user/sandbox/my page
User:Anonymous_user/sandbox/my_page
[MW1.6+] Shorthands for NAMESPACE+PAGENAME
User talk:Anonymous user/sandbox/my page
User_talk:Anonymous_user/sandbox/my_page
{{TALKSPACE}}
{{TALKSPACEE}}
Diskussion
Diskussion
User talk
User_talk
[MW1.7+] Name of next odd namespace (e.g. 4 => 5)
{{SUBJECTSPACE}}
{{SUBJECTSPACEE}}

User
User
[MW1.7+] Name of last even namespace (e.g. 5 => 4)
{{ARTICLESPACE}}
{{ARTICLESPACEE}}

User
User
[MW1.7+] An alias for SUBJECTSPACE(E)
{{TALKPAGENAME}}
{{TALKPAGENAMEE}}
Diskussion:Lathund för textformatering
Diskussion:Lathund_f%C3%B6r_textformatering
User talk:Anonymous user/sandbox/my page
User_talk:Anonymous_user/sandbox/my_page
[MW1.7+] FULLPAGENAME in its TALKSPACE
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{SUBJECTPAGENAMEE}}
Lathund för textformatering
Lathund_f%C3%B6r_textformatering
User:Anonymous user/sandbox/my page
User:Anonymous_user/sandbox/my_page
[MW1.7+] FULLPAGENAME in its SUBJECTSPACE
{{ARTICLEPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAMEE}}
Lathund för textformatering
Lathund_f%C3%B6r_textformatering
User:Anonymous user/sandbox/my page
User:Anonymous_user/sandbox/my_page
[MW1.7+] An alias for SUBJECTPAGENAME(E)
{{REVISIONID}} 46 N/A [MW1.5+] The unique identifying number of a page, see Help:Diff. Note that when editing a page, this value is null.
{{REVISIONDAY}} 1 N/A [MW1.8+] The day on which the page was last modified.
{{REVISIONDAY2}} 01 N/A [MW1.8+] The day on which the page was last modified, but with a leading zero (01 .. 31).
{{REVISIONMONTH}} 03 N/A [MW1.8+] The month in which the page was last modified.
{{REVISIONYEAR}} 2017 N/A [MW1.8+] The year in which the page was last modified.
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20170301155805 N/A [MW1.8+] ISO 8601 time stamp, indicating when the page was last modified.
{{SITENAME}} Mittköping Value of Mall:H:mwg.
{{SERVER}} https://mittkoping.skl.se Value of Mall:H:mwg
{{SCRIPTPATH}} [MW1.5+] Mall:H:mwg
{{SERVERNAME}} mittkoping.skl.se [MW1.5+] Mall:H:mwg