Kommun:Västerås

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Västerås

[[Fil:{{{Film}}}|right]]

Introduktion

Västerås har sedan 2006 arbetat med digitalisering av socialtjänsten och då främst inom äldreomsorgen, såväl i ordinärt som särskilt boende. Arbetet har präglats av brukarmedverkan, behovsstyrning och implementeringsinriktning. Tydligt engagemang från berörda politiker och nära samverkan med utförare av vård och omsorg har varit framgångsfaktorer.

Appen Mitt Västerås är Västerås stads officiella app, där man samlar nyheter, service och tjänster. I appen kan kommunens invånare snabbt och enkelt komma åt tjänster och information från Västerås stad. Där finns bland annat lediga jobb, läsårstider, jämför service, e-förslag, e-tjänsten vigsel och felanmälan gata.

I maj 2017 tilldelades Västerås utmärkelsen Guldtrappan för sitt arbete med digitalisering inom förskolan. Det fick man bland annat för att man arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitalisering är en del av den ordinarie verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks.

Hjältar

Aina Carlsson

Roll i kommunen: Engagerad och erfaren invånare
Läs merEva Sahlén

Roll i kommunen: Direktör Sociala nämndernas förvaltning
Läs merUlrika Stefansson

Roll i kommunen: Projektledare
Läs mer

Wikiredaktörer

Anne Almqvist

Roll i kommunen: Digitaliseringsstrateg
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Bygger wifi för särskilt boende

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Skapa juridiska förutsättningar

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Västeråsmodellen reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden. Västerås arbetar med förutsättningar för sammanhållen journalföring. Övergår till funktionsupphandlingar av trygghetsskapande teknik.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Lärmodeller med superanvändare

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

I Västerås har man rekryterat en digitaliseringsdirektör i staden, samt digitaliseringsstrateg inom förvaltningen. Kommunen har också webbaserade utbildningar, och det finns även lärmodeller för olika verksamhetssystem, exempelvis med superanvändare ute i verksamheterna.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Skrotar stuprör och arbetar med brukarmedverkan

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Arbetar strategiskt för att komma bort från stuprörstänk. Tar vara på “eldsjälar” men särskiljer ansvaret. Lång erfarenhet av implementerade tjänster. Behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Vision 2026 - staden utan gränser

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Västerås kommunfullmäktige antog år 2010 Vision 2026 - en stad utan gränser. I den finns koppling till digitalisering och styrning av kommunen.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Kommunikation- för att dela med oss av vår erfarenhet

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Västerås stad har under 10 år utvecklat och implementerat välfärdsteknik inom vård och omsorg. Efterfrågan på våra erfarenheter är stor. Därför arrangerar vi sedan flera år årliga inspirationsdagar där vi delar med oss av våra erfarenheter. I mån av tid tar vi emot studiebesök. Sedan tre år tillbaka medarrangerar vi MVTe- mässan (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa ). Äldrenämnden arrangerar sedan 20 år tillbaka en Seniordag . Projekten inom välfärdsteknik bloggar, twittrar och arbetar med egna hemsidor sedan flera år. Under 2017 tar vi nu fram en kommunikationsplattform som ska stödja oss i kommunikationen både internt och externt
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Alltid bästa möjliga möte

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

En regional digital agenda är beslutas våren 2017. Västerås kommunfullmäktige antog 2010 Vision 2026 - en stad utan gränser. Under 2015 antogs en gemensam värdegrund "Alltid bästa möjliga möte". Västerås stad förväntas besluta under 2017 om Program för digital förnyelse att gälla till 2019. Sociala nämndernas förvaltning arbetar nu med att ta fram en strategi för digitalisering med därtill hörande handlingsplaner.
Läs mer..

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Edit symbol.jpg

MISTEL skapar delaktighet

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Värdefulla insikter efter flera lyckade projekt.

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Vårt tidigare arbete har givit oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss av
Läs mer..