Kommun:Uddevalla

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Uddevalla

Introduktion

Uddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa elevernas digitala kompetens. Varje barn i Uddevallas kommunala förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg skall garanteras förutsättningar att erhålla digital kompetens. Tillgång till lärarkompetens och teknisk utrustning som behövs ska vara en självklarhet.

På kort tid har Uddevallas skolor gått från en situation där digitaliseringen varit ojämnt fördelad och präglats av brist på samordning, till en gemensam helhetslösning byggd kring en samarbetskultur. Tidigare skötte varje skolform sig själv och även om IT-avdelningen utgick från att verksamhetens behov skulle styra, förblev digitaliseringen mycket ojämnt fördelad. Detta då enskilda skolors rektorer avgjorde i vilken mån man tyckte sig har råd eller behov av digitala verktyg. Gymnasieskolan var tidigt ute med att erbjuda elever 1:1. På vissa program infördes detta redan 2004. Hela gymnasieskolan införde 1:1 år2011. Det var dock en svårmanagerad och supportkrävande lösning med en blandning av PC/Mac/Ipad. Idag är denna situation helt förändrad. Alla skolformer - från förskola till vuxenutbildning - jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Och inte minst tillsammans med IT-avdelningen. Verksamhetens behov utifrån elever, personal och föräldrars perspektiv styr arbetet. På gymnasieskolan och grundskolan har man gemensamt enats om att Chromebook och Google Apps for Education ska vara huvudalternativet för all utbildning.

Genom politisk enighet kring att skapa digital likvärdighet, en långsiktig kalkyl för genomförande, samverkan i alla skolformer med GAFE och Chromebooks som grund, har på kort tid Uddevallas skolor digitaliserats i grunden.

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Jens Almgren Larsen

Roll i kommunen: Förstelärare
Läs merJonas Berling

Roll i kommunen: Utvecklare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Samverkan och tillit med likvärdig teknik

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

I Uddevallas skolor finns en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna. Alla skolformer samverkar tätt med IT-avdelningen kring en digital utveckling som har verksamhetens behov i fokus.

Kommunen har många plattformar, men lyckade integreringar. Tack vare exempelvis ShowIT klaras användningen.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Jurdisk bedömning av molntjänsten G Suite och Informationssäkerhet

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

En arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola. Juridiska aspekter hanteras också fortlöpande inom ramen för IKT-smedjan.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger. Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Testmiljö för utvärdering

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Genom förvaltningsgruppen för Google Suite träffas verksamheten och IT-avdelningen regelbundet för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. En testmiljö finns för att testa och utvärdera ny funktionalitet och för att systematisera arbetet med Google-miljön.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Styrning med samverkan

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Uddevalla kommun arbetar med en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Kommunikationskartan på vux Inblick - mailen - etc... Molntjänstefolder - vilka system för att kommunicera var?
Läs mer..

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Digitalisering med likvärdighet

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

I Uddevalla finns ett långsiktigt och tydligt prioriterat politiskt mål om att digitalisera skolan utifrån en målsättning om likvärdighet. Samtidigt är det ett fantastiskt samarbete mellan IT (chef och personal) med alla skolformers chefer och verksamhetsansvariga. Det finns mod bland verksamhetschefer för att bryta mönster, sätta helheten före den egna verksamheten, i syfte att skapa likvärdighet i alla skolår. Man har ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på att varje skola sätter upp sina egna aktiviteter för läsåret med fokus på användandet och lärandet (t.ex bedömning för lärande). Viktigt att tänka på hur digitala verktyg kan stödja alla typer av prioriterade mål.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

ShowIT samlar pedagoger

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Mötesplatsen ShowIT samlar återkommande pedagoger från alla skolformer (förskola till vux) där pedagoger lär pedagoger. Nätverkande sker på frivillig basis och man uppmuntrar lärare att lära andra kring det de själva tycker är självklart i sin egen undervisning, som blir fantastiskt för andra.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Verksamhetsbehov styr verktygsval

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Uddevalla kommun försöker dra att nytta av den IT-användning sker i samhället i övrigt, t.ex är det en fördel att även föräldrar känner igen Googles tjänster och liknande, och det utgör argument för val.
Läs mer..