Kommun:Stockholm

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Stockholms stads vision är att Stockholm ska vara en stad där alla kan växa. Visionen är uppdelad i fyra områden:

  • Ett Stockholm som håller samman
  • Ett klimatsmart Stockholm
  • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
  • Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering för att vidareutveckla den smarta staden. Det är en strategi som tagits fram tillsammans med stockholmarna. Strategin utgår från stadens fyra hållbarhetsområden. Dessutom går den på tvärs över alla 50 förvaltningar och bolag. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling.

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Claes Johannesson

Roll i kommunen: Projektledare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Centraliserad it-miljö

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Stadsnätet är grunden för stadens digitalisering. Utifrån ett fungerande stadsnät har Stockholm stad har valt en centraliserad it-miljö för att förvaltningar och bolag ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Från PUL till GDPR

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Stockholm har arbetar intensivt med förberederlse inför att PUL ersätts med den nya dataskyddsförordningen GDPR den 28 maj 2018. Här delar vi med oss av vårt arbete.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Utbildningen "Ledarskap i digitalisering för alla grundskolerektorer" är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet samt stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och att en ny gemensam IT-service snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att rektor är initierad i frågor som rör digitalisering.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

"IT-strategi för ett bättre lärande" är grundstommen i stadens självskattningsverktyg

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

För att öka den digitala mognaden och den digitala användningen i Stockholm stads skolor utvecklade staden ett eget självskattningsverktyg.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Styrdokument och centralt fattade beslut

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

I Stockholm finns centralt fattade beslut om en gemensam infrastruktur. Det finns även centrala styrdokument när det gäller digitalisering av undervisningen och om molntjänster och säkerhet. Det finns också ett kommunfullmäktigebeslut  om 1:1 på alla gymnasieskolor. Digitaliseringsresan för Årstaskolan är ett bra exempel på digitaliseringsresan.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Edit symbol.jpg

Stockholm stads vision "Ett Stockholm för alla"

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Stockholms stad ska vara en stad för alla. En vision tagits fram för att arbeta mot målen: Ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomisk hållbart Stockholm samt ett demokratiskt Stockholm.
Läs mer..

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Strategi för en smart och hållbar stad

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Tillammans utvecklar vi den smarta staden.
Läs mer..

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här