Kommun:Nordmaling

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Nordmalings kommun låg redan på 1990-talet i framkant gällande IT i undervisning med programmering och datorsalar. År 2014 påbörjade Nordmalings skolor en satsning för ökad digitalisering av skolan med det uttalade syftet att modernisera undervisningen och förbättra elevernas resultat. Utvecklingsarbetet innebar både nya tekniska lösningar och verktyg men framförallt en förändring av synen på lärande och hur man arbetar med kunskapsöverföring.

Arbetet med digitalisering av skolan var omfattande och har inneburit en stor omställning för såväl rektorer, lärare som elever. Arbete har dock givit resultat. I SKL:s ranking över “Bästa skolor i Sverige” klättrade Nordmalings kommun på ett år från plats 248 till plats 14.

Rent konkret använder kommunen GAFE och eleverna jobbar aktivt med googledokument, presentationer, programmering och delakulturen. Chromebook som hjälpmedel har blivit naturlig, inte minst för elever med svårigheter. Kommunen arbetar aktivt med att implementera, sprida och bygga nya kunskaper för att utveckla en digitaliserad skola. Dessutom är man mån om att dela med sig och sprida erfarenheterna till allmänheten, föräldrar och andra skolor. Kort sagt: Nordmaling visar att även mindre kommuner kan vara ledande inom digitalisering av skolan.

Hjältar

Nash Farashi

Roll i kommunen: Grundare och ägare av Nashent
Läs mer

Wikiredaktörer

Birgitta Tornberg

Roll i kommunen: Rektor vid Artediskolan Åk 6-9
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Kostnadseffektiva och enkla lösningar

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Snabbt, trådlöst nät med accesspunkter på alla skolor. 1-1 lösning med personliga chromebooks till alla elever och lärare som automatiskt ansluter till det trådlösa nätet. Chromebooks eftersom det är kostnadseffektivt och har ett bra dokumentsystem Enheterna är lätta att administrera och nollställa. Eftersom allt sparas medan man skriver så är risken för borttappade dokument minimal. Appar går enkelt att distribuera till alla enheter och lagras på användarnivå i molnet och inte i den fysiska enheten. Detta innebär att om en enhet går sönder är den enkel att ersätta och användaren behöver bara logga in på den nya för att komma åt alla sina dokument och appar.
Läs mer..

Juridik

Hittade inget objekt om nyckelområdet juridik för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kompetens

Edit symbol.jpg

En stark delakultur

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

I Nordmalings kommun arbetar man för att nå en förändrad syn på lärande inklusive strukturerat arbete med nya undervisningsmetoder. Alla omfattas av fortbildning och alla skolledare har gått en förändringsledarutbildning. I kommunen finns och utvecklas även en stark delakultur.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Gjorde omtag när resultaten uteblev

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Gemensam övertygelse

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

I slutet av 2014 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. En organisation som präglas av närhet, samarbete och ett tydligare medborgarfokus. Politiken är som i många mindre kommuner nära verksamheten och har en god insyn. Både i 1-1 satsningen och LEDA-projektet har politiker varit involverade med kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Alla inkluderas

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

I Nordmalings kommun inkluderas alla - såväl ledning och personal som elever. Andra viktiga faktorer är:

  • Skolledarna har gått en förändringsledningsutbildning
  • Det finns en dela-kultur
  • Kommunen har IT-pedagoger
  • Man satsar på kompetensutbildning


Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Vision

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Alla barn och elever ska ges IT-stöd som förbereder för ett livslångt lärande. Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Situationsanpassat ledarskap

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Samarbete och engagemang runt gemensamma mål genomsyrar ledarskapet. Organisationens storlek kräver en helhetssyn där vi undviker detaljstyrning och främjar medarbetarskapet. Decentralisering, flexibilitet och ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamhet.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Tydlig ansvarsfördelning gynnar delaktighet

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Fokus i digitaliseringsutvecklingen är hela tiden elevernas lärande och utveckling. I Nordmaling har, redan från start, allas delaktighet varit självklar.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Stark koppling till ökad måluppfyllelse

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Rätt använda är digitala verktyg i skolan ett oerhört viktigt hjälpmedel för att elever ska kunna nå målen. I Nordmaling är datorn och andra digitala verktyg självklara att tänka in vid extra anpassningar och särskilt stöd. I undervisningen ger de helt nya möjligheter till läranande. Att skriva sig till läsning är ett exempel på det. Digitala läromedel ett annat. Genom att lägga undervisningen på Internet skapas nya arenor och innovativa lärmiljöer. Verktygen skapar också nya möjligheter och arenor för både kollegialt lärande och feedback till elever - de två områden om metaforskning kring skolutveckling pekar ut som de viktigaste faktorerna för hög måluppfyllelse. På samma sätt öppnar digitala verktyg nya möjligheter för kommunikation mellan hem och skola.
Läs mer..