Kommun:Malmö

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Malmö

Introduktion

Arbetet med digitaliseringen i Malmö stad går under namnet "Det digitala Malmö". I det tar Malmö ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering som en positiv kraft för att förnya samhällsservicen. Läs mer i pdf-filen Det digitala Malmö eller kolla in filmen.

Inom utbildningsområdet har Malmö gått från tio stadsdelar till fem utbildningsområden med en ny gemensam grundskoleförvaltning. En centraliserad styrning av Malmös skolor har inneburit enklare och snabbare beslutsvägar. Malmö stad har sedan maj 2017 tre socialnämnder som i respektive reglemente har ett uttalat ansvar för e-Hälsa och ansvar för att utveckla välfärdsteknologi inom nämndens verksamhetsområde.

Malmö stad är en storstadskommun (geografisk indelade stadsområden, många anställda, i vissa fall längre till beslut) där verksamheterna har kommit till olika nivåer. Utgångspunkten är att individen ska få det beviljade stödet och att personalen kan arbeta obehindrat med olika system och digitala lösningar (utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet).

Hjältar

Pedagogisk inspiration

Roll i kommunen: Utvecklingsavdelning för Malmös alla skolor
Läs mer

Wikiredaktörer

Jaklina Strand

Roll i kommunen: Utredningssekreterare
Läs merLars Meding

Roll i kommunen: Utvecklingssekreterare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Premiumplattform för användare

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Säkerställer tillgänglighet och inkludering

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Malmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Kanaler för lärande

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Inom skolan arbetar verksamheten med lärande kollegiala nätverk som övergripande strategi för kompetensutveckling.

Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Systemspecifika experter

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Kollegiala nätverk

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Det digitala Malmö - fokus på digitaliseringsarbete

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige under våren 2017 antagit programmet Det digitala Malmö. Programmet beskriver de värden och effekter digitaliseringen ska bidra till för de som bor och verkar i Malmö. Det digitala Malmö sätter mycket fokus på hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas från hur samarbete kring digitalisering ska struktureras (se fokusområden och handlingsplaner) till vilka principer som ska prägla digitaliseringsarbetet.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Riktlinjer för kommunikation

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Digitalisering - en del av verksamhetsutvecklingen

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Högsta ledningen betraktar digitalisering som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Stadens högsta ledning har insikt i att digitalisering inte är en stödprocess utan något som omformar villkoren för verksamheten, samt hur man ska bedriva verksamheten. Man tar ansvar för den egna digitaliseringen och samverkar i god relation med central IT/digitaliseringsenhet.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Stöd för digitalt ledarskap

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Inom Malmö Stad har utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration ett ledarskapsstöd för rektorer. Denna resurs handlar dels om att stöd i kritiska situationer, dels om förändringsarbete.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Dokumentdelning för samarbete

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Google Apps for Education, (Malmö Apps), och massiva utbildningsinsatser från Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) har möjliggjort för lärarna att kunna planera och bedriva sin undervisning med hjälp av dokumentdelning i en miljö som gjord för formativt lärande och samarbete.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

En plattform för samordnad digitalisering

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete.
Läs mer..